blog

Arbeidsmarktcommunicatie: werken in de bouw

Instroom

De bouwsector dreigt oververhit te raken: schaars personeel, stijgende lonen, materiaal dat niet op tijd komt – er gaapt een enorme kloof tussen wat er gebouwd moét worden en wat er gebouwd kán worden.

Arbeidsmarktcommunicatie: werken in de bouw

De arbeidsmarkt is niet het enige dat erg veranderlijk is. Neem nu de bouwsector, ook die komt uit een diep dal. Meer dan vijfduizend bouwbedrijven gingen tussen 2010 en 2014 failliet en 80 duizend bouwvakkers verlieten, al dan niet vrijwillig, de sector. En ja, probeer dan maar weer eens op te krabbelen, nu de economie is aangetrokken en het landschap meer en meer bepaald wordt door steigers en bouwkranen. Want inmiddels draait de bouw weer op volle toeren en dreigt de sector zelfs oververhit te raken. Schaars personeel, stijgende lonen, materiaal dat niet op tijd komt – er gaapt een enorme kloof tussen wat er gebouwd moét worden en wat er gebouwd kán worden.

Legio opgaven dus, maar laten wij ons nu beperken tot de personeelsschaarste. Eigenlijk zie je in de bouw dezelfde ontwikkeling als in de zorg. Eerst grote overschotten en nauwelijks aanmeldingen voor de opleidingen, om vervolgens binnen enkele jaren om te draaien als een blad aan de boom. Grote tekorten op de personeelsmarkt en nog altijd weinig instroom op opleidingen. Dat schreeuwt om een slimme aanpak om (latent) talent te verleiden. Laten we eens kijken hoe de bouwsector dit doet.

Over ons

Google je ‘werken in de bouw’ of nog concreter ‘ik wil bouwvakker worden’ dan kom je na lang zoeken uit bij Komindebouw.nl, ‘dé vacaturebank voor en door de bouw- en infrasector van Nederland’. De landingspagina is weinig verheffend. Het begint al direct met een saai verhaaltje ‘Over ons’ (‘Bouwend Nederland, Aannemersfederatie, CNV Vakmensen en enkele andere branchebepalende partijen staan achter …’), terwijl het daar natuurlijk helemaal niet om gaat. Het gaat om het schaarse talent dat ze willen verleiden in de bouw te komen werken. Het gaat niet om ons, het gaat om jóu!

Het gaat om het schaarse talent dat ze willen verleiden in de bouw te komen werken

Filmpjes

Gelukkig vind je op de site ook filmpjes die wat dieper ingaan op bepaalde vakgebieden, hoewel het gros het niveau van ‘Eigen Huis & Tuin’ niet ontstijgt. Ik kan me niet voorstellen dat een willekeurige 20-jarige zich hierdoor laat verleiden. Datzelfde geldt voor de bedrijfsfilmpjes die op de site staan. Althans, van de honderden bouwers heeft grofweg slechts een derde een filmpje, de rest schittert door afwezigheid. De filmpjes die ik gezien heb hangen van de goede bedoelingen aan elkaar. Zomerborrels, recruiters die glimlachend vertellen dat de sfeer binnen het bedrijf zo goed is, maar geen woord over de inhoud. Nee, da’s niet helemaal waar. In het filmpje ‘Allround beton-staalverwerker bouwplaats’ zit een jonge bouwvakker die trots zegt: “We zijn een ziekenhuis aan het bouwen”. Kijk dan begrijp je wat de doelgroep wil horen en til je het werken in de bouw naar een hoger niveau.

Gammele tactiek

Ik vraag me af hoe zo’n samenwerkingsverband, met zulke grote en beleidsbepalende organisaties, denkt weg te komen met zo’n gammele tactiek, terwijl de tekorten de pan uit rijzen. Je zou toch denken en hopen dat er ook stevig geïnvesteerd wordt in contact leggen met de schaarse doelgroepen. In tekorten moet je flink durven investeren.

Als je nog verder en dieper het internet induikt kom je uiteindelijk ook terecht bij Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven onder voorzitterschap van Maxime Verhagen. Deze club is verantwoordelijk voor de site Jegaathetmaken.nl. En daar wordt op allerlei hippe manieren – denk aan vlogs en experiences – het vak en de sector ontdekt en uitgelegd. Hulde, hulde! Alleen jammer dat een willekeurig zoekende dit waarschijnlijk niet zal kunnen vinden.

Ook hier lijkt aan substantiële strategische werving te weinig tijd, geld en aandacht besteed te worden. Samenvattend, er wordt een hoop geklaagd door allerhande instanties, maar of nu daadwerkelijk de handen uit de mouwen gestoken worden vraag ik me af. Dit kan veel beter!

Joost Schrage is partner van De Zaak van Vertrouwen en ontrafelt in zijn blog een belofte die een werkgever doet aan (toekomstige) werknemers. Deze blog verscheen eerder als column in PW.

Reageer op dit artikel