blog

Internationaal talent werven? Warm welkom doet wonderen!

Instroom

Door de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt kiezen steeds meer bedrijven ervoor om techtalenten internationaal te werven. Dat heeft als voordeel dat er uit een grotere vijver gevist kan worden, mits de uitvoering perfect is. Waar tech-recruiters in het bijzonder voor moeten waken is dat ze het menselijke aspect van het wervingsproces niet uit het oog verliezen.

Internationaal talent werven? Warm welkom doet wonderen!

Door de grote vraag naar developers in Nederland kiezen bedrijven ervoor om in het buitenland te gaan werven. Dat biedt in theorie legio voordelen: het zorgt voor meer culturele diversiteit in je team, en verkleint de stap naar het realiseren van eventuele internationale ambities van het bedrijf. Daarnaast is internationaal aangetrokken talent vaak zeer betrokken en loyaal, aangezien de nieuwe collega’s al snel worden gezien als een nieuwe familie.

Deze voordelen worden echter pas realiteit als er sprake is van grote betrokkenheid tijdens het werven en inwerken van je nieuwe werknemer. Een verhuizing naar het buitenland, en vaak een andere cultuur, brengt namelijk behoorlijk wat stress met zich mee voor de nieuwe collega in spé. Om deze stressfactoren zoveel mogelijk weg te nemen, en te zorgen voor een zachte landing volgen hier enkele tips.

Een verhuizing naar het buitenland brengt behoorlijk wat stress met zich mee voor de nieuwe collega

Tijdens het sollicitatie-traject

Om de kandidaten tijdens het sollicitatieproces aandachtig en geïnteresseerd te houden is het verstandig om het verloop van het traject op voorhand duidelijk te communiceren. Laat bijvoorbeeld weten hoeveel rondes er gaan komen, wanneer die zijn, en koppel kort na iedere ronde de uitslag en vervolgstappen terug. Ook geef je als bedrijf een positieve indruk aan de kandidaat als je feedback geeft tijdens het sollicitatieproces. Zo hou je de aandacht van de kandidaat bij het proces en krijgt de kandidaat de kans om feedback te verwerken.

Het is ook belangrijk om te vragen naar familieleden en/of partners die een factor zijn in de keuze om te verhuizen. Schroom bijvoorbeeld niet om hen te betrekken in een van de Skype-gesprekken die je met de talenten voert. Zo krijgen de familieleden en/of partners ook een positieve indruk van jouw bedrijf. Daarnaast kun je tijdens de gesprekken met het internationaal talent bespreken wat bepalende factoren zijn om de stap al dan niet te nemen. Hiermee kun je al eventuele obstakels uit de weg ruimen, zoals bijvoorbeeld helpen met het vinden van huisvesting van het gezin van het talent.

De kosten van een vliegticket en hotelovernachting wegen niet op tegen het aannemen van een slechte match

Staan na de eerste verkennende gesprekken alle seinen op groen? Nodig het talent dan uit voor een face to face gesprek. Dat getuigt niet alleen van motivatie als werkgever, maar biedt ook extra informatie of het talent wel of niet bij jouw bedrijf past. Iemand in het echt ontmoeten is namelijk altijd een andere gewaarwording dan online. En de kosten van een vliegticket en hotelovernachting wegen niet op tegen het aannemen van een slechte match.

Tijdens de start-periode

Als tijdens het sollicitatietraject blijkt dat dit internationaal talent de juiste aanvulling is voor jouw team, zorg dan dat ze zich helemaal thuis voelen zodra ze aan de slag gaan. Dit kan al heel simpel door ze op te halen van het vliegveld en te verwelkomen.

Zoals ondertussen algemeen bekend kan het daarnaast problematisch zijn om in Nederland op korte termijn een geschikte woning te vinden. Een oplossing daarvoor is het regelen van een appartement waar het internationaal talent de eerste maand gratis kan verblijven. Heb je daarvoor geen budget? Begeleid het talent dan met zoeken naar woningen en vraag een collega om als gids te fungeren voor het internationaal talent in de bureaucratische wirwar van Nederlandse instanties en regels. Maak ook lijsten met Engels sprekende huisartsen en tandartsen. Als je je verplaatst in de schoenen van het internationaal talent, zal je zien dat onboarding proces soepel zal gaan en zal je nieuwe collega snel aansluiting vinden in zijn of haar team.

Leestip!

Leestip!

Tijdens de onboarding en werkzaamheden

Een voorbeeld van ondersteuning aan het talent tijdens de periode dat het talent in Nederland woont, is het voorzien van cursussen Nederlands. Zo kan het internationaal talent makkelijker contact leggen met de Nederlandse maatschappij. Een ander voorbeeld is het organiseren van lunches met collega’s en andere expats. Nodig daarbij ook de gezinnen van de internationale talenten uit. Op deze manier raken de gezinnen van internationale talent niet geïsoleerd. Ook het aanstellen van een Nederlandse buddy die regelmatig even checkt hoe het met het internationaal talent gaat, is een goed idee.

Een warm welkom betaalt zich terug

Internationaal werven is een kostbaar proces. Vaak is er daarom ook een focus om dit zo snel en efficiënt te mogelijk te laten verlopen. Maar wat je juist wil voorkomen is dat het talent uiteindelijk niet matcht of weer vertrekt doordat de verandering als te ingrijpend wordt ervaren. Wat extra aandacht en inzet betaalt zich in dezen beslist terug. Een internationaal talent dat zich thuis voelt bij zijn nieuwe werkgever is een loyaal teamlid dat bijdraagt aan de diversiteit en het kennisniveau vergroot.

Auteur Laura Schukkink is Country Lead van recruitmentplatform Honeypot

Reageer op dit artikel