nieuws

‘Afwijken van cao moet makkelijker worden’

Instroom

‘Afwijken van cao moet makkelijker worden’

Het CDA wil dat werkgevers samen met vakbonden makkelijker afspraken kunnen maken om af te wijken sector-cao's.

Volgens Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de regeringspartij is er nu te weinig ruimte voor maatwerk bij algemeen verbindend verklaarde cao's voor branches, terwijl bedrijven en banen in crisistijd gered kunnen worden door (tijdelijk) niet de afgesproken loonsverhoging uit te betalen.

Van Hijum zegt dat hij hierover een 'fundamentele discussie' wil voeren met minister Henk Kamp (Sociale Zaken). Volgens hem zijn in 2007 regels te veel aangescherpt voor het krijgen van dispensatie op een algemeen verbindend verklaarde cao. De CDA'er stelt dat binnen sectoren grote verschillen zijn tussen bedrijven en de mate waarin ze bloot staan aan economische schommelingen, technische en internationale ontwikkelingen.

Volgens hem wordt nu geen dispensatie verleend als het bedrijfseconomisch tegenzit, terwijl die ruimte wel in oorspronkelijke wetgeving in 1937 is ingebouwd.

De overheid moet volgens Van Hijum in zijn algemeenheid meer maatwerk mogelijk maken voor afspraken tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Daarvoor breekt hij een lans in een artikel in de herfsteditie van de Christen Democratische Verkenningen dit jaar.

Reageer op dit artikel