nieuws

Miljoenen voor arbeidsmarkt zorg

Instroom

Miljoenen voor arbeidsmarkt zorg

De komende jaren heeft de zorgsector vele duizenden nieuwe personeelsleden nodig. Minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS hebben daarom besloten deze kabinetsperiode bijna 40 miljoen euro te investeren in het regionale arbeidsmarktbeleid en agressiebeleid in de zorg.

Dit hebben ze de Tweede Kamer vandaag gemeld in hun Arbeidsmarktbrief. Hierin geven beide bewindslieden aan op meerdere fronten de zorginstellingen daarbij te ondersteunen. In de curatieve zorg wordt ingezet op innovatie om arbeid te verlichten, te besparen en om de vrijheid van patiënten te vergroten.

Belangrijk onderdeel van hun beleid is om de komende jaren het gezamenlijke regionale arbeidsmarktbeleid te ondersteunen. Daartoe wordt via Regioplus (de landelijke koepel van de regionale werkgeversverbanden in de zorg) 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het geld zal onder meer worden gebruikt om in iedere regio zorginstellingen te stimuleren meer strategisch arbeidsmarktbeleid te voeren, meer mensen te werven en op te leiden voor de zorg (verzorgenden niveau 2 en 3 alsmede verplegenden), zorgpersoneel duurzaam in te zetten en netwerken op te zetten voor kennisoverdracht en uitwisseling van goede praktijken.

Verder investeren beide bewindslieden in het beleid om agressie tegen zorgprofessionals te verminderen. Dit doen ze door aan te sluiten bij het kabinetsbeleid om daders van agressie tegen zorgpersoneel strenger aan te pakken. Een belangrijk aandachtspunt is het stimuleren van de aangiftebereidheid, ook door te communiceren dat beschermd aangifte doen in veel gevallen mogelijk is. Ook is het van belang de bereidheid te vergroten van werknemers om incidenten te melden en van werkgevers om aangifte te doen en schade te verhalen.

Er komt  6 miljoen euro beschikbaar voor sociale partners om zorginstellingen te ondersteunen bij het implementeren van agressiebeleid. Ook vinden er jaarlijks diverse regionale bijeenkomsten plaats waarbij tal van goede voorbeelden worden gedeeld en instellingen van elkaar kunnen leren.

Verder wordt een landelijk coördinatiepunt opgezet waar branchespecifieke kennis wordt verzameld en gedeeld.

 

Reageer op dit artikel