nieuws

Nederlandse werkdag is kort

Instroom

Nederlandse werkdag is kort

De gemiddelde Nederlandse werkdag is veel korter dan die in andere Europese landen. Dit geldt voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Mannen werken op werkdagen in Nederland gemiddeld 7.50 uur per dag. Dat is in vergelijking met andere Europese landen niet veel. In het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en de Oost- en Zuid-Europese landen werken mannen bijvoorbeeld dik meer dan 8 uur. Ook de Belgische, Duitse en Noorse mannen werken langer dan hun Nederlandse collega.

Bij vrouwen zijn de verschillen nog groter. Op een gemiddelde doordeweekse dag werkt 44% van de Nederlandse vrouwen iets meer dan 6 uur. De Belgische, Duitse, Franse en Noorse vrouwen werken bijna 7 uur. De Zweden, Finnen en Slowenen zelfs ruim meer dan 7 uur.

Koploper
Het SCP concludeert dan ook dat Nederland dan wel koploper is op het gebied van arbeidsparticipatie, maar dat er relatief weinig tijd wordt besteed aan een betaalde baan.

Volgens de officiële arbeidsparticipatiecijfers van Eurostat had in 2009 in de EU 70,7% van de mannen en 58,6% van de vrouwen tussen 15 en 64 jaar betaald werk voor één uur per week of meer. Nederlandse mannen scoren met een arbeidsparticipatie van 82,4% in 2009 het hoogst, en na een lange inhaalperiode behoort in 2009 ook de arbeidsdeelname van Nederlandse vrouwen met 71,5% tot de hoogste in Europa. Zij laten alleen de Noorse vrouwen (74,4%) voorgaan en zijn op dit vlak te vergelijken met de vrouwen in Zweden2 (70,2%).

Voor 2020 geldt als Europese doelstelling dat 75% van de vrouwen van 20-64 jaar een baan van één uur of meer moeten hebben. Deze doelstelling is volgens het SCP voor Nederland realiseerbaar. Voor de hoeveelheid uren deze vrouwen moeten werken, zijn geen streefcijfers in Europa. In Nederland is er wel het streven at vrouwen meer uren gaan werken, maar ook hier zijn geen concrete streefcijfers geformuleerd.

Reageer op dit artikel