nieuws

Wijzigingen werkbonusregeling op komst

Instroom

Wijzigingen werkbonusregeling op komst

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend om de bonussen voor werkgevers die een oudere of arbeidsgehandicapte werknemer aannemen, te wijzigen. De maatregel is bedoeld om werkgevers te stimuleren meer werknemers uit deze doelgroepen aan te nemen.

Op dit moment ontvangt een werkgever die een werknemer van vijftig jaar of ouder aanneemt die een uitkering heeft, gedurende maximaal drie jaar een bonus in de vorm van een premiekorting. Deze bedraagt  6.500 euro per jaar. Het wetsvoorstel verhoogt deze tot  7.000 euro per jaar.

De werkbonus voor werkgevers die een oudere werknemer (62+) in dienst houden, komt te vervallen.

Als een werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt, komt hij momenteel  in aanmerking voor een premiekorting van  2.042 euro per jaar. Ook dit bedrag moet volgens het wetsvoorstel worden verhoogd naar 7.000 euro per jaar. Als het gaat om een Wajonger die gaat werken met loondispensatie, is de premiekorting straks  3.500 euro per jaar.

De premiekorting geldt, net als nu, voor maximaal drie jaar. Wel wordt vanaf 1 januari 2013 de hoogte van de bonus afgestemd op de omvang van de arbeidstijd. Alleen voor fulltimers (36 uur of meer) geldt dus het volledige bedrag aan premiekorting.Samenloop van de verschillende bonussen is niet mogelijk.

Het wetsvoorstel regelt dat de premiekorting alleen ten laste komt van het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds. De werkgever kan de premiekorting direct toepassen; hij hoeft niet vooraf toestemming te hebben van de Belastingdienst. De werkgever moet desgevraagd wel kunnen aantonen dat de werknemer aan de voorwaarden voor een premiekorting voldoet. Hiervoor dient hij een doelgroepverklaring van de werknemer in zijn administratie te bewaren.

Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling op 1 januari 2013 ingaat. De nieuwe bonusregeling geldt  voor werknemers die vanaf die datum in dienst komen.

Reageer op dit artikel