nieuws

Rechts spaart de arbeidsmarkt

Instroom

Rechts spaart de arbeidsmarkt

Rechtse partijen blijken in hun partijprogramma's de werkgelegenheid meer te ontzien dan linkse partijen als SP en PvdA. Vooral de PVV scoort, zij het dan vooral op de korte termijn.

Dat blijkt uit cijfers van het CPB, dat de verkiezingsprogramma's doorberekende. Het FD komt tot een cynische conclusie: als de politici nou maar met hun vingers van de economie afbleven, dan was dat minder schadelijk dan wanneer ze hun partijprogramma's zouden uitvoeren. Er valt in september wel wat te kiezen, er zijn grote verschillen wanneer het aankomt op werkgelegenheid, koopkracht en lastenverzwaring of juist -verlichting.
De VVD en de PVV creëren meer banen dan de SP en de PvdA. In het FD zegt Ronald Plasterk (PvdA) dat de VVD het op dit punt wint door sociale zekerheid af te breken en de pensioengerechtigden te laten betalen.

De PVV laat de economie tot 2017 groeien met 0,7 procent, waar de plannen van de overige partijen zorgen voor een daling, meldt het ANP. In diezelfde periode laten de PVV-plannen de werkloosheid met 0,5 procent dalen. Om dat te betalen zet de PVV het mes in de overheidsuitgaven, zoals defensie, veiligheid, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. De opbrengst van deze bezuinigingen komen ten goede aan lastenverlichting. Dat maakt volgens het CPB het houdbaarheidseffect van de PVV-plannen kleiner dan dat van andere partijen.

De SP zorgt het best voor de koopkracht, vooral voor degenen met een laag inkomen. Over gehele periode neemt de koopkracht van laagste inkomens 6,25 procent meer toe dan die van de hoogste inkomens, als de SP het voor het zeggen krijgt. Bij de VVD blijft de koopkracht van de laagste inkomens juist 2 procent achter bij die van de hoogste inkomens.

Reageer op dit artikel