nieuws

Bijscholing gewild punt in cao

Instroom

Bijscholing gewild punt in cao

Bijscholing is volgens vakbondsleden een van de belangrijkste agendapunten in de cao-verbeteringen.

Bijna 60 procent van de leden van CNV Vakmensen ziet graag dat de cao-verbetering wordt besteed aan een persoonlijk ontwikkelbudget. Zo blijkt uit eigen onderzoek van CNV Vakmensen onder 5500 leden. Bijna hetzelfde aandeel leden ziet graag dat de onderhandelingen zich richten op behoud en verbetering van de koopkracht.

Bijscholing belangrijke plek in cao

De resultaten van het onderzoek gebruikt de bond voor het verder uitwerken en vaststellen van de arbeidsvoorwaardennota voor 2015. “Scholing krijgt voor leden een steeds belangrijkere plek”, merkt Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen. “Daarbij speelt de crisis ongetwijfeld een rol. Mensen zien in dat het belangrijk is dat ze moeten investeren in zichzelf via bijscholing, om van waarde te blijven op de arbeidsmarkt.”

TIP: Op de PW De Gids Vakbase leest u meer over welke bijscholing nodig is voor welke medewerker.

Meer maatwerk in cao

Uit het onderzoek blijkt ook dat een groot aantal leden (59 procent) meer behoefte heeft om zelf keuzes te maken in de arbeidsvoorwaarden. Meer maatwerk dus. Daarnaast valt op dat de cao voor veel leden een belangrijk instrument blijkt om afspraken te maken voor kwetsbare groepen. Fortuin: “Ruim 62 procent van de leden vindt het belangrijk om cao-afspraken te maken voor doelgroepen als jongeren, ouderen en Wajongeren. Ze willen daar zelf ook aan bijdragen. Dat getuigt van solidariteit, die we graag in een goede cao willen verzilveren.”

Nieuwe rol voor niet-vakbondsleden?

Een interessante vraag is of niet-leden ook mee mogen praten over de cao. De meningen hierover zijn verdeeld. Ruim 41 procent van de leden vindt het een goed idee als niet-leden ook een stem krijgen in het cao-proces. Een iets groter deel (bijna 47 procent) ziet dat niet zitten. De rest (12 procent) is neutraal.

“Dat is een boeiende discussie, die we komend seizoen graag gaan voeren”, zegt Fortuin. “We willen voor het eerst een duidelijke keus maken om ook niet-vakbondsleden een grotere rol te gaan geven. Bijvoorbeeld door hen te betrekken bij cao-platforms, waarin ze hun ideeën en meningen kwijt kunnen. Zo willen we het draagvlak onder de cao verbreden en verbeteren. De cao moet weer van iedereen worden.”

 Lees ook: Stel 4 vragen wanneer medewerkers om bijscholing vragen

Reageer op dit artikel