nieuws

Meer vacatures hoogopgeleiden

Instroom

Meer vacatures hoogopgeleiden

Het aantal vacatures voor hoogopgeleiden stijgt. Vooral de IT, techniek en commercie zijn op zoek.

Werkgevers durven weer aan te nemen en werknemers durven weer buiten de deur te kijken. Het aantal vacatures voor hoogopgeleiden steeg afgelopen kwartaal 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. Met name in de ICT, techniek en commercie stijgt het aanbod.
Dit blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2014 van Yacht, detacherings- en recruitmentbureau voor hoogopgeleiden. Door de aanhoudende en grotere economische dynamiek stijgt ook de broodnodige arbeidsmobiliteit.

TIP: Wat is de top 5 meest gevraagde vacatures voor hoogopgeleiden? Lees meer in het artikel Hoogopgeleid en flexibel personeel in trek

Meer baanwisselaars

Michel Verdoold, directeur HR bij Yacht: “Door het aantrekken van de Nederlandse bedrijvigheid durven mensen vaker van baan te wisselen. Baanwisselaars creëren hierdoor vaak weer een nieuwe vacature, die ook weer ingevuld moet worden. We zien deze positieve ontwikkeling vooral terug in de vraag naar hoogopgeleide specialisten binnen de IT, engineers en ook bij de commerciële functies als account- en salesmanagers.
Het aantal vacatures stijgt in het derde kwartaal het hardst in de sectoren logistiek (27 procent), overheid/non-profit (27 procent) en handel (22 procent).

ICT’er zoekt via social media

Vacaturesites en vooral het persoonlijke netwerk zijn de bronnen die hoogopgeleiden het meest gebruiken om een baan te vinden. Opvallend is wel dat ruim 25 procent van de hoogopgeleiden zegt óók social media in te zetten als oriëntatiekanaal. Dit aandeel is relatief hoog onder de veel gevraagde ICT’ers: maar liefst ruim een derde gebruikt social media op zoek naar een nieuwe baan. Werkzoekenden binnen de vakgebieden van marketing & communicatie en HR spannen de kroon betreft het gebruik van social media om zich te oriënteren naar een baan, namelijk respectievelijk 43 procent en 42 procent.

TIP: Wat zijn belangrijke stappen bij het bepalen van vorm en inhoud bij uw arbeidsmarktcommunicatie? Lees meer op PW De Gids Vakbase.

Meer vacatures buiten Randstad

Opvallend is dat er regionaal ook sprake is van stevige ontwikkeling in vacatures voor hoogopgeleiden. Er zijn dit derde kwartaal bovengemiddelde groeicijfers voor de meer decentrale regio’s zoals Groningen, Zeeland en Limburg. Desondanks blijft de arbeidsmarktsituatie van deze regio’s nog achter op de grootstedelijke en centrale regio’s (nabij de Randstad).

Reageer op dit artikel