nieuws

CNV fel tegen korten WW flexwerkers

Instroom

CNV fel tegen korten WW flexwerkers

Vakbond CNV is fel tegen het nieuwe dagloonbesluit dat nadelig is voor de WW-uitkering van flexwerkers. “Mensen met flexcontracten tellen niet meer volwaardig mee. Dat is principieel onjuist”, aldus CNV-voorzitter Limmen.

Vorige maand dacht ik nog dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het dagloonbesluit een fout had gemaakt. Maar uit de brief van Asscher blijkt nu dat het een bewuste keuze is om deze fundamentele wijziging in de WW door te voeren”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van het CNV. “De aard van de WW wordt doelbewust aangetast door het ministerie.”

Berekenen WW

Half juli trok het CNV bij het ministerie aan de bel over het nieuwe dagloonbesluit. Het dagloon  is het gemiddeld verdiende loon per dag waarover de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend. Voor 1 juli werd het dagloon gebaseerd op het loon  in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid, gedeeld door het aantal gewerkte dagen. “Als er niet het gehele jaar was gewerkt, telden alleen de daadwerkelijk gewerkte dagen bij de laatste werkgever voor de berekening van de WW hoogte. Maar vanaf 1 juli wordt het loon van het jaar voorafgaand aan de WW gedeeld door het totaal aantal werkdagen in een jaar (261), ongeacht of er nu wel of niet het hele jaar is gewerkt. Dit betekent een veel lager gemiddeld dagloon en dus een veel lagere basis voor een WW-uitkering”, constateerde de vakbond die pleitte voor een reparatie van de berekening van het WW-dagloon..

“Het principe van de WW was altijd dat alle werknemers – als ze 26 van de voorgaande 36 weken hadden gewerkt –  recht hadden op een uitkering ter hoogte van zo’n 70 procent van het laatst verdiende loon”, legt Limmen uit. “Daarmee zorgde de WW ervoor dat het gat tussen inkomen uit werk en werkloosheid niet te groot werd.”

Nadelig voor flexwerkers

Minister Asscher heeft in een brief aan de Tweede Kamer nu gereageerd op de constatering van het CNV dat de WW voortaan een onderscheid maakt tussen mensen. Hij noemt het onderscheid billijk. “Kort gezegd komt het erop neer dat het niet te rechtvaardigen valt dat zij een hoger dagloon kunnen hebben dan werknemers die langer hebben gewerkt, in totaal meer hebben verdiend en voor wie meer premie is afgedragen.Wat de gevolgen zijn voor seizoenarbeiders valt niet in algemene zin aan te geven, want dat is sterk afhankelijk van de vraag hoe lang zij hebben gewerkt en wat zij hebben verdiend voordat zij hun seizoenarbeid aanvingen.”, aldus de minister.

Limmen is niet tevreden met de uitleg. “Het nieuwe dagloonbesluit is de de bijl aan de wortel van dit principe. In de kleine letters van het dagloonbesluit is zonder een goed debat in de Kamer opeens bepaald dat mensen die niet het gehele jaar hebben gewerkt, voortaan anders worden behandeld. Zij krijgen een uitkering die veel lager is.”

Dagloonbesluit teleurstellend

Volgens Limmen gaat het fundamenteel in tegen het karakter en de bedoeling van de WW. De WW is door het kabinet al verkort als het gaat om de duur; daar hebben we met elkaar afspraken over gemaakt. Maar door dit nieuwe besluit wordt ook de hóógte van de uitkering voor herintreders, starters en kwetsbare flexwerkers beknot. Terwijl op onze arbeidsmarkt de groep die langdurig met tijdelijke contracten werkt, alleen maar groter wordt. De minister gaat in zijn brief totaal voorbij aan de consequenties die dit heeft voor deze mensen. Wij krijgen de eerste signalen al binnen dat mensen hierdoor in de problemen komen. Dat is onbegrijpelijk en uitermate teleurstellend.”

Limmen roept de Tweede Kamer op om na het zomerreces een “stevig debat”te voeren over het dagloonbesluit.

Reageer op dit artikel