nieuws

Wet doorwerken na AOW is een feit

Instroom

Wet doorwerken na AOW is een feit

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel doorwerken na AOW. Het in dienst houden van gepensioneerden wordt makkelijker. 

De senaat stemde dinsdag in met het wetsvoorstel doorwerken na AOW van minister Asscher. Deze wet maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om AOW’ers na de pensioengerechtigde leeftijd in dienst te houden, bijvoorbeeld omdat de opzegtermijn van hun contract wordt verkort tot één maand. De wet werd in 2012 al aangekondigd, maar het kabinet heeft tot dit jaar nodig gehad om het wetsvoorstel aan te passen en door beide Kamers te loodsen. De wet doorwerken na AOW gaat per 2016 in.

Loondoorbetaling bij ziekte ingekort

Een zwaar argument voor werkgevers om na het pensioen niet verder te gaan met werknemers wordt weggenomen: de loondoorbetaling bij wordt ziekte flink ingekort. In de huidige situatie kunnen AOW’ers nog twee jaar doorbetaald worden bij ziekte wanneer zij in dienst zijn, ook omdat AOW’ers geen recht hebben op WIA. Deze termijn wordt in de nieuwe wet verkort tot dertien weken. In 2018 worden de regels geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar zelfs zes weken.

AOW’er eerste weg bij reorganisatie

Vanuit werkgevers en vakbonden kwam een golf van kritiek op het wetsvoorstel omdat AOW’ers banen van – met name 55-plussers – zouden verdringen. Minister Asscher poogt dat te voorkomen door werkgevers in de publieke sector verplicht te maken doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Die regel geldt al voor de private sector. Ook is een werkgever niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden. Zo wordt voorkomen dat dit ten koste gaat van andere werknemers. Verder krijgen AOW’ers, net als andere werknemers, recht op ten minste het minimumloon. Dat recht hebben ze nu nog niet. Als er een cao van toepassing is moet een AOW’er uiteraard hetzelfde cao-loon ontvangen als andere werknemers die hetzelfde werk doen.

Wet doorwerken na AOW

In de Wet werk en zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen. Ook hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels. Behalve dat er ook dan geen transitievergoeding betaald hoeft te worden bij ontslag.

Reageer op dit artikel