nieuws

Zo overwint HR de angst voor flex

Instroom

Zo overwint HR de angst voor flex

Werkgevers kunnen niet zonder flexibele arbeid. Maar flex is voor veel HRM’ers nog onbekend terrein. Hoe overwint HR haar angst? 4 tips.

Als HRM’er bent u waarschijnlijk prima op de hoogte van alle regelgeving en procedures rondom de inhuur van vaste, nieuwe medewerkers. Maar hoe zit het op het gebied van de inhuur van flexibel personeel? Ligt deze taak binnen uw organisatie ook bij HR of buigt het lijnmanagement en inkoop zich vooralsnog over deze klus?
Bij veel organisaties is dat laatste het geval, ziet Bertrand Prinsen, managing partner bij adviesbureau Labor Redimo. Prinsen adviseert bedrijven op vraagstukken rondom flexibele arbeid en merkt dat HRM’ers ondanks de behoefte aan flexibele krachten zich vaak niet erg thuis voelen bij de inhuur ervan. Voor flex moet immers veel geregeld worden: de voorwaarden waarop de organisatie met bemiddelingsbureaus werkt, tarieven moeten worden vastgesteld, fictieve dienstbetrekkingen moeten worden voorkomen en de regelgeving voor flexibele arbeidsvormen wordt steeds verder uitgebreid. ‘Voor veel HRM’ers is dit onbekend terrein. En onbekend maakt onbemind’, zegt Prinsen.
Toch zullen veel organisaties naar een situatie toe moeten waarin vaste en flexkrachten met elkaar in balans zijn. Prinsen: ‘Voor sommige schaarse profielen zijn er zelfs gewoon geen mensen meer te vinden die in dienst willen, die kiezen als gewilde zzp’er alleen de leukste klussen uit.’ Hoe moet de organisatie die mensen binden? Op het gebied van flex kijkt de organisatie steeds meer naar de HR-afdeling. Maar hoe verslaat HR haar angst voor flex? Prinsen geeft advies.

Ga gluren bij de buren

Als u zelf geen idee heeft hoe u een flexvraagstuk in de organisatie moet oppakken, leer dan de kunst van het afkijken. Er zijn u altijd organisaties voorgegaan die een oplossing voor eenzelfde probleem hebben gevonden. Een kijkje in andermans keuken biedt een stukje inzicht.
Maar waar moet u op letten? Het lastigste van binnen kijken bij een andere werkgever is eruit pikken wat bij de eigen organisatie past: de best practise van de een hoeft niet gelijk een succes te worden bij de ander. Tip van Prinsen: ‘Kijk goed wat deze organisatie precies wil oplossen. Een werkgever kan flexrachten inhuren om kostenbesparing en risicobeperking te realiseren. Maar als je medewerkers naar binnen haalt, moeten zij op de afdeling ook waarde toevoegen. Dát moet je doel zijn. Doe inspiratie op bij de ander, maar kom zelf tot een eigen ideaalbeeld.’

TIP: Meer weten? Kom naar het Congres over Flexibilisering op 24 mei in Houten. Bekijk hier het programma

Neem collega’s mee

Als je gaat gluren, neem dan collega’s van andere afdelingen mee. ‘Wanneer je flexibele arbeid goed wilt organiseren, dan moet je het samen doen. HR heeft een procesrol en formuleert het beleid, maar de lijnmanager heeft de flexibele krachten echt nodig op zijn afdeling’, zegt Prinsen.

Kijk integraal naar arbeid

In het verlengde van vorige tip: wilt u vast en flexibel personeel echt in balans krijgen, dan moet u arbeid in de organisatie integraal benaderen. Arbeid raakt immers alle componenten in de organisatie: ICT, inkoop, juridisch, financieel. Dat vraagt van een bedrijfsmatige aanpak van HR. Bent u bedrijfskundig niet zo onderlegd? Betrek andere afdelingen er dan bij. Doet u dat niet, dan bestaat de kans dat processen niet op elkaar aansluiten, waarschuwt Prinsen. ‘Als je bijvoorbeeld beoordeelt op het laagste tarief bij de inhuur van zzp’ers, is dat niet altijd de beste oplossing voor de lijnmanager, die op zoek is naar de beste mensen om de doelstellingen van de afdeling te halen. Dat kan uiteindelijk juist tot hogere kosten leiden.’

Lees ook: Zo neemt u flex mee in uw SPP (>Over Strategische Personeelsplanning)

Duik in de regelgeving rondom flex

De ongemakkelijkheid van HR met flex komt voor een groot deel voor uit een gebrek aan kennis, met name omtrent regelgeving. En dat is vrij makkelijk op te lossen: duik erin. Er zijn genoeg kennisnetwerken te vinden waar u zich makkelijk kunt laten bijpraten. De meeste uitzendbureau’s en accountantkantoren organiseren bovendien meerdere keren per jaar seminars over nieuwste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rond flexwerk. Daar zit vaak ook een belastingtechnisch aspect aan. En vergeet niet: de eigen organisatie heeft daarover ook veel kennis en huis. De bedrijfsjurist of financiele afdeling is ook een bron van informatie. Gratis en voor niets.

Reageer op dit artikel