nieuws

Werkgevers vinden één minimumuurloon te duur

Instroom

Werkgevers vinden één minimumuurloon te duur

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen het plan voor één uniform minimumuurloon ten principale af. Volgens de werkgevers is het plan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te duur.

De hoogte van het wettelijk minimumloon is onder de Wet minimum loon (WML) afhankelijk van het normale aantal uren dat in een sector geldt als voltijd. Dit is de normale arbeidsduur oftewel NAD. Dit wordt vaak vastgelegd in de cao. Het wettelijk minimumloon wordt berekend op een dag-, week-, of maandbasis.

WML past niet bij huidige arbeidsmarkt

Het ministerie vindt dat de WML niet meer van deze tijd is. De WML is in 1969 van kracht geworden. Sinds die tijd is de arbeidsmarkt sterk veranderd. Er is nu veel meer variatie in arbeidsduur, (intersectorale) mobiliteit gedurende de loopbaan en werkenden kunnen op één moment meerder werkgevers hebben.

Handhaving lastig voor Inspectie SZW

Handhaving van de WML is bovendien lastig voor de Inspectie SZW. Wanneer een branche of bedrijf geen cao kent, moet de Inspectie onderzoeken wat de NAD is. Dat is complex en arbeidsintensief voor de Inspectie.

Minimumuurloon niet makkelijk afleidbaar

Ook voor werkgevers en werknemers kan de huidige regelgeving voor verwarring zorgen. In de cao worden bijvoorbeeld verschillende regelingen gegeven over de NAD afhankelijk van leeftijd, ervaring en de grootte van de onderneming. Dat maakt dat het op voorhand niet altijd duidelijk wat de precieze hoogte van het afgeleide minimumuurloon is.

Meer werk, niet meer loon

De WML stelt bovendien niet expliciet dat een werknemer die meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur (of normale arbeidsduur) ook evenredig meer moet verdienen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat mensen structureel 45 uur per week werken, voor het minimumweekloon van veertig uur. De Inspectie SZW kan hiertegen niet handhavend optreden.

Minimumuurloon

Het ministerie van SZW stelt daarom voor om een minimumuurloon in te voeren. Dit zal volgens het ministerie leiden tot een eerlijker en transparanter minimumloon. Het uitgangspunt is dat het totale loon, gedeeld door het aantal gewerkte uren, minimaal voor elk uur het wettelijk minimumuurloon moet bedragen. Hierdoorwordt het voor zowel werkgevers als werknemers helder waar werknemers recht op hebben. De Inspectie SZW kan makkelijker toetsen of de werknemer wel voldoende loon heeft ontvangen.

Kostenstijging werkgevers

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn echter mordicus tegen het voorstel. Omdat in het wetsvoorstel wordt uitgegaan van een gemiddelde werkweek van 37,5 uur, voorzien de werkgeversorganisaties kostenstijgingen tot wel 7 procent in sommige sectoren. “Voor werkgevers, bijvoorbeeld in de detailhandel waar veelal sprake is van normale arbeidsduur van 40 uur, leidt dit tot een forse loonkostenstijging waarvoor zij niet of nauwelijks gecompenseerd worden. Niet acceptabel. En dat enkel en alleen omwille van eenvoudiger handhaving van de Inspectie SZW.”

 Om als HR-manager te kunnen adviseren, coachen en meedenken in de strategie van de organisatie heeft u niet alleen kennis van de personeelsinstrumenten nodig, maar ook strategische en persoonlijke vaardigheden om die kennis uit te dragen. Leer HR-beleid op strategisch niveau vorm te geven tijdens de Collegereeks HR Strategie. Klik hier voor meer informatie

 

Reageer op dit artikel