nieuws

Regels meerlingenverlof versoepeld

Instroom

Regels meerlingenverlof versoepeld

Voor vrouwen die zwanger zijn van een meerling gelden sinds 1 april 2016 aparte verlofregels. Deze pakken echter in de praktijk niet goed voor ze uit, doordat veel vrouwen bij vroeggeboren meerlingen te weinig verlof overhouden. Het blijkt dat vrouwen die van een meerling bevallen nauwelijks profiteren van een langere verlofperiode. Een aanpassing van het zogeheten meerlingenverlof is dan ook op komst.

Sinds 1 april 2016 heeft een vrouwelijke werknemer die zwanger is van een meerling (twee of meer kinderen) eerder recht op zwangerschapsverlof dan een medewerker die één kind verwacht. Dit ‘meerlingenverlof’ kan ingaan tussen acht en tien weken voor de dag na de verwachte bevallingsdatum. Bij een ‘gewoon’ zwangerschapsverlof is dat tussen de vier en zes weken.

De minimale totale verlofperiode (zwangerschaps- en bevallingsverlof) voor vrouwen die een meerling verwachten bedraagt zestien weken. Het bevallingsverlof duurt daarbij net als bij gewone zwangerschappen altijd minimaal tien weken. Voor het zwangerschapsverlof bij een meerling geldt daarmee dus een minimum van zes weken.

Vroegtijdige bevalling

Probleem met de huidige regeling is dat meerlingen vaak te vroeg worden geboren. De medewerker mag dan onder bepaalde voorwaarden de gemiste dagen zwangerschapsverlof bij het bevallingsverlof optellen, maar dit kan alleen als het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft geduurd. Duurt het zwangerschapsverlof langer dan zes weken, dan kan de medewerker de gemiste dagen niet bij het bevallingsverlof optellen.

Rekenvoorbeeld verlofperiode

Stel dat een medewerker in de huidige situatie tien weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gaat, waarbij de baby’s zes weken te vroeg worden geboren. Dan heeft het zwangerschapsverlof vier weken geduurd. Dit betekent ten opzichte van het minimum van zes weken twee weken gemist zwangerschapsverlof. Deze worden bij het bevallingsverlof opgeteld. Dat duurt dan twaalf weken. Het totale verlof is daarmee zestien weken.

Waren de kinderen drie weken te vroeg geboren dan had het zwangerschapsverlof zeven weken geduurd. De medewerker had geen recht gehad op een langer bevallingsverlof, omdat de zeven weken meer waren dan de minimumgrens van zes weken. Het totale meerlingenverlof was dan zeventien weken (zeven weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof) geweest.

Wetswijziging meerlingenverlof

Uit onderzoek van UWV bleek dat slechts twee procent van de vrouwen die bevielen van een meerling de maximale verlofperiode van twintig weken opnamen. Dit was niet het effect dat de wetgever nastreefde toen het meerlingenverlof werd ingevoerd.

Daarom kwam het kabinet Rutte II met een voorstel om dit te wijzigen. Vrouwen die een meerling verwachten met een zwangerschapsverlof van meer dan zes weken, moeten de gemiste dagen ook kunnen optellen bij hun bevallingsverlof. Het wetsvoorstel bepaalt daarom dat bij een vroegtijdige bevalling van een meerling het bevallingsverlof toeneemt met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter duurde dan tien weken.

Dit is geregeld in de Verzamelwet SZW 2018. Deze wijziging gaat bij goedkeuring door het parlement mogelijk in per 1 april 2018. De wijziging geldt echter niet met terugwerkende kracht.

Langer vervanging nodig

Houd in uw planning speciaal rekening met een medewerker die zwanger is en een meerling verwacht. U moet dan vaak langer dan bij een gewone zwangerschap vervanging regelen. Dat geldt zeker als de aanpassing van het meerlingenverlof per 1 april volgend jaar ingaat.

Centraal Beheer
Meer lezen over zwangerschaps- en bevallingsverlof? Download de publicatie Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

Reageer op dit artikel