nieuws

Pensioenregeling nieuwe stijl: keuzevrijheid

Instroom

Pensioenregeling nieuwe stijl: keuzevrijheid

Hoe kun je de pensioenregeling inzetten om werknemers langdurig fit te houden? Een open pensioenregeling die aansluit bij de wensen van werknemers zorgt ervoor dat je talent binnen de poort houdt.

Pensioen wordt steeds meer een individuele aangelegenheid: werknemers moeten zelf het heft in handen nemen om hun pensioenregeling in te vullen. Ook in het regeerakkoord wordt hier aandacht aan besteed. Dat vraagt om een herbezinning op het pensioen in het algemeen: een andere opzet van een pensioenregeling kan medewerkers meer grip geven op hun financiële toekomst en op hun duurzame inzetbaarheid. Zo’n flexibele life event-regeling is de toekomst, is de overtuiging van Stefan Duran (elipsLife) en Rob Verhoef (Aon Hewitt). Een gesprek over de pensioenregeling nieuwe stijl.

Nieuwe opzet pensioenregeling

Verhoef adviseert als senior client consultant bedrijven over hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Hij heeft een nieuwe opzet bedacht voor de pensioenregeling. Duran wil als innovatieve risicoverzekeraar weten wat dat werkgevers voor mogelijkheden biedt om talent te werven en te behouden. “Daarmee hebben we al de eerste grote vraag: wat is talent? Het gaat niet alleen om de jonge hogeropgeleiden die je in je organisatie wilt houden, maar ook om mensen die in staat zijn om ontwikkelingen te volgen en mee te groeien met het bedrijf. Medewerkers die langdurig relevant blijven zijn ook talenten. Daarbij gaat het niet altijd alleen om de hoogvliegers, maar wel om de mensen die de motor van het bedrijf vormen. Hoe kan een innovatieve pensioenregeling bijdragen aan behoud van deze mensen?”

Verhoef: “Duurzame inzetbaarheid is een breed onderwerp waarbij thema’s als ziekteverzuim, zorgkosten, vitaliteit en werkvermogen van medewerkers en het behoud en aantrekken van talent een belangrijke rol spelen. Vooral bij deze laatste thema’s kan de inrichting van een pensioenregeling baat bieden. Wij hebben ons gebogen over de vraag hoe je de pensioenregeling kunt inzetten om werknemers langdurig fit te houden en bepaalde life events te faciliteren. Pensioen is belangrijk, maar is veelal voor alle generaties op de werkvloer hetzelfde, zodat het niet voor iedereen optimaal aansluit.”

Ruimte om zelf keuze te maken

Werkgevers die niet verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, hebben echter de vrije hand om wel tot een betere aansluiting te komen, zegt Verhoef. “Dan kun je anders tegen pensioenen aankijken, op een manier die beter past bij de verschillende generaties van werknemers in je organisatie. Een zestigplusser wil best werken, maar is emotioneel geraakt door de hogere pensioenleeftijd, een veertigplusser denkt wellicht aan zorgverlof of een sabbatical en een dertigplusser wil meer tijd met zijn kinderen doorbrengen. Onze filosofie is dat je de pensioenpot deels moet kunnen inzetten om deze persoonlijke keuzes te realiseren. Kijk naar de generaties talenten in je organisatie en geef voor die werknemers die daar behoefte aan hebben de ruimte zelf een keuze te maken.”

Dat is volgens Duran verzekeringstechnisch niet moeilijk: “Je kunt makkelijk schuiven met ouderdomspensioen, bijvoorbeeld om voor een life event te sparen. Belangrijk daarin is dat je die keuze combineert met zekerheid op de onverwachte life events. Er kan altijd iets gebeuren: arbeidsongeschikt raken of overlijden. Daarin hebben wij als verzekeraar onze rol. De uitdaging is hoe we ervoor zorgen dat iemand zijn spaartegoed nu kan inzetten, terwijl de onverwachte gebeurtenissen goed worden opgevangen.”
Verhoef: “Werknemers worden zelfbewuster. Ze krijgen meer waardering voor de waarde van hun pensioen; het is niet meer een ver-van-mijn-bed-show. En het zou mooi zijn als je nu je pensioenwaarde als cadeau kunt uitpakken, mits je later met minder inkomen genoegen neemt.”

Tip! Lees ook: De nieuwe pensioenregels: wat er verandert per 1/1/2018

Open regeling kan leiden tot meer talentbehoud

Enkele bedrijven zetten nu zo’n compleet nieuwe pensioenregeling op. Verhoef: “Dit betekent van een traditionele pensioenregeling naar een open regeling die mensen in staat stelt om keuzes te maken. Deze andere opzet kan leiden tot een betere aansluiting op de wensen van werknemers en meer talentbehoud.”

“Alles valt of staat met een goed inzicht in de gevolgen van keuzes”, zegt Duran. Verhoef: “Communicatie is key. We houden plenaire informatiesessies en maken een kort animatiefilmpje. Daarin laten we zien wat de waarde is van het pensioen dat je inkoopt en wat er gebeurt als je het anders wilt inzetten. Daarnaast houden we individuele gesprekken. Het is van groot belang dat de partner van een talent ook tekent voor de keuze. Daarvoor zou je bijvoorbeeld ook een app kunnen ontwikkelen waar je per maand je keuzes kunt herzien en altijd inzicht hebt in de gevolgen. Ik zie het als een soort levensloop 2.0. Hiermee kun je je als werkgever direct aantrekkelijker maken voor je talenten.”

Flexibel risico’s afdekken

Duran: “Hoe is er onderzocht of er behoefte is aan zo’n regeling?” Verhoef: “We hebben als het ware foto’s gemaakt van de generaties binnen bedrijven en daarna zijn we in gesprek gegaan. Minder werken in de laatste fase en tussentijds langer (zorg)verlof zijn veelgehoorde wensen. In de komende tien jaar gaan veel babyboomers met pensioen. Er zit veel kennis en ervaring bij deze generatie. Doorwerken in deeltijd aantrekkelijk maken, leidt tot behoud van gezond talent.”

“ElipsLife verzekert arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico’s voor bedrijven. Welke rol zie je voor ons?”, vraagt Duran. Verhoef: “De afdekking van risico’s moet collectief gewaarborgd worden vanuit werkgevers, zonder dat daarmee de keuzes van de werknemers worden ingeperkt. Dit is ook wat de nieuwe regering beoog. Er zijn steeds meer tweeverdieners. Valt er een partner weg, dan wordt er een nabestaandenpensioen uitgekeerd. Terwijl de nog levende partner een emotioneel moeilijke tijd heeft en daarna de draad weer oppakt. Dus is dat nog nodig?”
“Je wilt ook meer flexibiliteit in het nabestaandenpensioen dus?” Verhoef: “Voor bepaalde groepen talentvolle werknemers zal vooral minder beschermend gedacht moeten worden. Ook hier moet je de dekking aan kunnen laten sluiten bij de behoefte.”

Zeker bij grotere bedrijven zie je volgens Duran steeds meer een combinatie van levenslang nabestaandenpensioen met een verzekering die één of meer keer het jaarsalaris uitkeert bij overlijden. “Ik zie hier nog weinig verzoeken tot keuzeopties. Flexibel verzekeren is technisch gezien prima uit te voeren. Als verzekeraar kijken we naar de contante waarde van een uitkeringsverplichting; het maakt niet uit of je ineens uitkeert of in delen.”

Vijf generaties werknemers

De regering onderkent de generatie problemen en zet een goede eerste stap door de doorsneepremie aan te pakken. Verhoef: “Bedrijven hebben nu te maken met wel vijf generaties werknemers. Dan is het ideaal als je iedereen kunt laten kiezen wat ze met hun pensioenpot kunnen doen. Jongeren gaan denken: er is straks helemaal geen pensioendatum meer. Zij gebruiken het geld liever voor andere dingen. Met een herziene pensioenregeling kun je personeel, en zeker jongeren, veel beter binnenhouden. Het is ‘durven’, maar het sluit beter aan bij de tijdgeest.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met elipsLife.

Reageer op dit artikel