nieuws

Cao’s nodig voor interne flex en duurzame inzetbaarheid

Instroom

Cao’s nodig voor interne flex en duurzame inzetbaarheid

Ondernemingsorganisaties willen kijken hoe de flexibiliteit vaker binnen bedrijven en sectoren zelf kan worden georganiseerd. Veel cao’s staan dit nu nog in de weg, zegt werkgeversorganisatie AWVN.

Interne flexibiliteit biedt voor werknemers en ondernemers veel kansen en meer zekerheid. Ook biedt het werknemers veel ontwikkelmogelijkheden, aldus de AWVN.

350 nieuwe cao’s

Volgens VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN weten vakbonden en werkgevers in bedrijven en bedrijfstakken uitstekend zaken te doen. Afgelopen jaar werden rond 350 nieuwe cao’s gesloten voor 3,5 miljoen werknemers.

Duurzame inzetbaarheid

Op het vlak van duurzame inzetbaarheid kwamen meerdere grote afspraken tot stand, onder meer over samenwerking tussen CNV en AWVN bij de KLM en over een meerjarig breed samenwerkingsproject van FNV, CNV en AWVN.
MKB-Nederland voerde diverse projecten uit om duurzame inzetbaarheid in het mkb verder te stimuleren.

Draagvlak onder werkenden

VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN stellen dat draagvlak onder werkenden, óók niet-vakbondsleden, cruciaal is om de cao als instrument relevant te houden en om concrete maatregelen rond duurzame inzetbaarheid in te voeren. Werknemers moeten in dat kader meer inspraak krijgen op hun eigen ontwikkelingsrichting en zelfstandiger kunnen beschikken over het geld dat die ontwikkeling mogelijk maakt (keuzebudgetten).

Deeltijdpensioen

Om langer gezond doorwerken te bevorderen, pleiten de organisaties ook voor beter gebruik van de mogelijkheden van deeltijdpensioen. Verder zijn er in veel sectoren nog kansen om roosters minder belastend te maken en bijvoorbeeld ‘gezonder’ te roosteren. “De noodzaak om hieraan te werken is groter dan ooit, nu de AOW-leeftijd verder oploopt”, aldus de organisaties.

Reageer op dit artikel