nieuws

‘Verzekeren Anw-tekort is goed werkgeverschap’

Instroom

‘Verzekeren Anw-tekort is goed werkgeverschap’

Het partnerpensioen is bij een groeiende groep Nederlanders ondermaats. Steeds meer werkenden krijgen te maken met een Anw-tekort. Werkgevers kunnen dit tekort vanuit goed werkgeverschap voor hun medewerkers verzekeren.

Dit stelt Arthur Arbouw, adjunct-directeur Pensioenen bij a.s.r. Pensioen.

Partner blijft berooid achter

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is door een terugtrekkende overheid versoberd. Daarnaast vindt er in toenemende mate een omslag plaats van DB– naar DC-regelingen. Steeds vaker wordt de nabestaandendekking niet meer op basis van kapitaal opgebouwd, maar wordt het via een risicodekking verzekerd. Dit maakt dat er bij uit dienst treden geen potje is opgebouwd. Arbouw: “Bij overlijden blijkt ineens dat de partner berooid achterblijft. Zeker bij een gezin met één inkomen heeft dit ingrijpende gevolgen.”

Anw-tekort

Een voorbeeld. Sinds 1 mei 2018 is bij het ABP de nabestaandenvoorziening verslechterd, omdat de Anw-compensatie is komen te vervallen. Een groeiende groep Nederlanders gaat dus fors meer financieel risico lopen. En dat terwijl de kosten voor een dergelijke dekking in het niet vallen bij de totale pensioenlasten. Zo kost een gemiddelde dekking voor het Anw-tekort 400 euro op jaarbasis, terwijl een werknemer gemiddeld één dag in de week werkt voor zijn pensioen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Volgens Arbouw is dit een slechte ontwikkeling en moeten werkgevers zich van hun beste kant laten zien. “Wanneer je als organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt, dan moet je goed voor je medewerkers en diens omgeving zorgen. Enerzijds door tegen een beperkt bedrag een verzekering tegen het Anw-tekort aan te bieden en anderzijds door pensioen als vast onderdeel mee te nemen tijdens de eindejaargesprekken. Dan kan er aan de medewerkers worden uitgelegd wat er voor hen verandert en wat de werkgever hieraan doet om dit voor hen te compenseren”, aldus Arbouw.

Zoekt u naar antwoorden op de meest gestelde pensioenvragen? U vindt alle informatie in het Antwoordenboek Pensioenen 2018

Reageer op dit artikel