nieuws

Looptijd 30%-regeling wordt verkort

Instroom

De 30%-vergoedingsregeling is een fiscale tegemoetkoming voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn. Op basis van deze regeling kan de werkgever aan deze werknemer een deel van het salaris (maximaal dertig procent) belastingvrij vergoeden.

Looptijd 30%-regeling wordt verkort

In 2017 is de 30%-regeling voor ingekomen werknemers op doeltreffendheid en doelmatigheid geëvalueerd. Het kabinet heeft naar aanleiding van deze evaluatie besloten de maximale looptijd van deze regeling voor ingekomen werknemers met drie jaar te verkorten van maximaal acht jaar tot maximaal vijf jaar.

Toepassing 30%-regeling vaak minder dan vijf jaar

Uit de evaluatie blijkt onder meer dat de 30%-regeling voor meer dan driekwart van de betreffende ingekomen werknemers niet langer dan vijf jaar wordt toegepast. Daarbij wordt opgemerkt dat van de ingekomen werknemers waarvoor deze regeling langer dan vijf jaar wordt toegepast, een substantieel aandeel zich structureel of zeer langdurig in Nederland vestigt.

Het voorstel is nu de verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling per 1 januari 2019 met drie jaar voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen te laten gelden. Voor een werknemer waarvoor op de beschikking van deze regeling een einddatum staat in de periode 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2022 betekent dit dat de 30%-regeling door de verkorting van de looptijd vanaf 1 januari 2019 niet langer mag worden toegepast.

Naar inschatting van de Belastingdienst worden maximaal circa 11.000 werknemers meteen per 1 januari 2019 door de verkorting geraakt. Daarnaast bereiken gedurende het jaar 2019 maximaal circa 6.500 werknemers de vijfjaarsgrens. Voor deze twee groepen werknemers geldt dat zij per 1 januari 2019 of in de loop van het jaar geen gebruik meer kunnen maken van deze regeling.

Overheid onbetrouwbaar

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW toont de overheid zich hier onbetrouwbaar. “Juist in deze tijden van personeelskrapte is dit ook een gemiste kans om buitenlandse experts en technici aan ons land te binden”, aldus VNO-NCW-voorzitter De Boer.

Bron: ANP, Belastingplan 2019

Reageer op dit artikel