nieuws

Miljoenen om jongeren met een handicap aan baan te helpen

Instroom

Op aandringen van regeringspartij de ChristenUnie (CU) trekt het kabinet zeventien miljoen euro uit om jongeren met een handicap naar werk te begeleiden.

Miljoenen om jongeren met een handicap aan baan te helpen

Het extra geld dat het kabinet uittrekt voor de groep jongeren met een handicap is niet terug te vinden in de beleidsplannen van het kabinet. De CU heeft echter steun gekregen van de coalitiepartners om dit tijdens de algemene politieke beschouwingen te regelen.

Onderkant samenleving

Volgens partijleider Segers is het belangrijk om nog meer te doen voor de onderkant van de samenleving. “Dit is niet alleen het kabinet dat het vestigingsklimaat verbetert en goede dingen doet voor de koopkracht van werkenden.”, aldus Segers. De partijleider van de CU vindt dat het geld nodig is zodat iedereen profiteert van de economische voorspoed. “We hebben in het regeerakkoord beloofd dat iedereen moet gaan merken dat het beter gaat. Dat doen we ook.”

De CU-voorman constateert dat niet iedereen op Prinsjesdag goed nieuws hoort en het feest mee kan vieren. “Mensen die in de knel zitten. Voor de groep die achterblijft in de samenleving is maatwerk nodig. Daar moeten we nu een extra stap voor zetten. Het is aan staatssecretaris Van Ark van SZW om dat verder invullen”, aldus Segers. Een later in te dienen motie zal in elk geval worden gesteund door VVD, CDA en D66. Regeringspartijen komen naast de kabinetsplannen ook met hun eigen wensen. Er is dan al afgestemd voor welke afzonderlijke plannen geld wordt uitgetrokken.

Extra jobcoaches

Het CU wil miljoenen méér voor begeleiding van jongeren met een handicap die na het speciaal voortgezet onderwijs of praktijkschool op zoek gaan naar een baan. Die begeleiding rust volgens Segers nu grotendeels op de schouders van docenten, en zij hebben daar nauwelijks tijd voor. “Daarom moeten er meer jobcoaches komen, de mensen die jongeren specifiek begeleiden bij de overgang van school naar werk. Daarmee vergroot je de baankansen voor deze kwetsbare jongeren”, aldus Segers.

Bron: AD, ANP

Reageer op dit artikel