nieuws

Nederlands pensioenstelsel is weer kampioen

Instroom

Voor het eerst in zeven jaar kan Nederland weer bogen op het beste pensioenstelsel ter wereld. Met 0,1 punt verschil laat Nederland Denemarken achter zich. Dat blijkt uit de Global Pension Index van Merder. Nederland en Denemarken wisten als enige de A-status binnen te slepen voor hun pensioenstelsel.

Nederlands pensioenstelsel is weer kampioen

In de Global Pension Index worden de pensioenstelsels van meer dan dertig landen wereldwijd getoetst op toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Vorig jaar bereikte geen enkel land de 80-puntengrens voor het verkrijgen van de A-status.

“Het is natuurlijk fantastisch dat het Nederlandse pensioenstelsel na zeven jaar weer op nummer 1 staat in de index. Het stelsel ligt onder de loep en is nog lang niet perfect, maar het rapport geeft ons een externe blik over hoe wij onze zegenen kunnen tellen,” aldus Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland.

Compleet pensioenstelsel

Nederland staat in zowel toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit in de wereldwijde top 3 en heeft hiermee een compleet stelsel. In de index zijn niet alleen de eerste pijler (AOW) en tweede pijler (arbeidspensioen) maatgevend. Ook onderdelen die door externe partijen, zoals de OESO, worden vastgesteld hebben invloed. Zo steeg de economische groei (met betere pensioenvooruitzichten) als ook de arbeidsparticipatie van ouderen, beide sneller dan in Denemarken. De vervangingsratio (pensioen t.o.v. salaris) steeg eveneens tot circa 100 procent.

Beide pensioenpijlers wijzigden nauwelijks, waarbij de inmiddels tot 66 jaar gestegen AOW-leeftijd wel punten opleverde wat betreft de (financiële)houdbaarheid. De verbetering van deze externe factoren zorgde ervoor dat Nederland de eerste positie terug won.

Tweede pijler

“De intern bekritiseerde tweede pijler wordt geroemd in het rapport. Zonder een succesvolle particuliere pensioensector, wordt de overheid de enige aanbieder van pensioenen, wat niet wenselijk is voor een duurzaam pensioenstelsel. De particuliere sector vormt dus een cruciaal onderdeel van een goed bestuurd en vertrouwd pensioenstelsel, dat op lange termijn het vertrouwen kan winnen van de samenleving”, zegt David Knox, senior partner bij Mercer Australië en auteur van de Melbourne Global Pension Index.

A-status behouden

Dit jaar scoort Nederland 80.3 punten in de Global Pension Index. In 2017 waren dit er nog 78.8. De totaalscore van het Nederlandse systeem zou volgens het rapport van Mercer nog kunnen stijgen door het verminderen van de schuld en de toename van gespaard vermogen per huishouden. Daarnaast kan Nederland de duurzaamheid van haar pensioenstelsel verbeteren door de arbeidsdeelname op hogere leeftijd te stimuleren, in lijn met de stijgende levensverwachting.

“De hoge score in de index bevestigt dat Nederland beschikt over een eersteklas en robuust inkomstensysteem voor gepensioneerden. Voor deze mensen zijn voldoende voordelen beschikbaar, daarbij scoort ons systeem ook hoog op toekomstbestendigheid en integriteit. Dat is alles wat een A-klasse pensioenstelsel nodig heeft”, aldus David Knox.

Nederlanders hebben geen vertrouwen

Ondanks het feit dat Nederland het best beoordeeld is op haar pensioenstelsel, is er nog veel te winnen als het gaat om het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het stelstel. Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie: “Wie ons pensioenstelsel vergelijkt met dat van andere landen ziet dat het een goed pensioenresultaat oplevert en tegenslagen relatief goed kan opvangen. Bij veel Nederlanders is het vertrouwen nog laag, omdat zij afgaan op wat ze zelf merken: vaak geen of weinig indexatie en sommigen lopen het risico op pensioenverlaging. We hebben nog steeds goede pensioenen, maar tegelijk hebben we in het verleden niet genoeg duidelijk gemaakt dat de hoogte van pensioen per definitie onzeker is, omdat het meebeweegt met de economie. Daar ligt onze uitdaging om ook in de toekomst op nummer 1 te blijven staan.”

Reageer op dit artikel