nieuws

Ook discriminerende robot wordt geïnspecteerd

Instroom

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) kondigt acties aan tegen arbeidsmarktdiscriminatie. De Inspectie SZW krijgt grotere bevoegdheden om uitsluiting aan te pakken. Ook algoritmes en geautomatiseerde recruitmentsystemen worden daarbij onder de loep genomen.

Ook discriminerende robot wordt geïnspecteerd

Dat kondigt Van Ark aan in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris is het van belang om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling en inzet van geautomatiseerde systemen en algoritmen bij werving en selectie om ook in de toekomst doeltreffend op te kunnen treden tegen arbeidsmarktdiscriminatie.

“Duidelijk is dat de invloed van automatisering in het wervings- en selectieproces toeneemt. Ik laat onderzoeken hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het risico op discriminatie en uitsluiting en hoe hierop geanticipeerd moet worden door ontwerpers van deze systemen en algoritmen, gebruikers en de overheid. De opbrengsten worden gebruikt om te bezien of en hoe de Inspectie SZW effectief toezicht kan houden op geautomatiseerde systemen en algoritmen in wervings- en selectieprocessen door werkgevers en door hen daartoe ingeschakelde derde partijen”, aldus de staatssecretaris.

Lees ook Seedlink: Onbevooroordeeld werven met algoritmes 

Onbewuste vooroordelen

Van Ark schrijft dat arbeidsmarktdiscriminatie soms doelbewust gebeurt.  Veel vaker is het volgens haar echter zo dat bedrijven en organisaties door onbewuste vooroordelen kandidaten uitsluiten. “Het effect is in beide gevallen hetzelfde. Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem
met een grote impact op zowel de mensen die het treft als op de sociale cohesie in onze samenleving. Arbeidsmarktdiscriminatie moet daarom stevig aangepakt worden.”

We moeten allemaal kunnen meedoen met werk, ongeacht leeftijd, achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. Bewust of onbewust, de impact van ongelijke kansen is groot en ongewenst.

Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie

Het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 kent drie pijlers:
1. Toezicht en handhaving
2. Onderzoek en instrumenten
3. Kennis en bewustwording

Aanpassing Arbowet

Van Ark wil de Inspectie SZW de bevoegdheid geven om ook toezicht te houden op het werving- en selectiebeleid van werkgevers. Aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ligt daarbij het meest voor de hand, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Een dergelijke wetswijziging sluit aan op het huidige toezicht van de Inspectie SZW op psychosociale arbeidsbelasting. Hierbij wordt gekeken of werkgevers beleid voeren om ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie, tegen te gaan. Doen werkgevers dat niet, dan kan de Inspectie ingrijpen.

Verkennende inspecties

Vooruitlopend op de uitbreiding van de bevoegdheden, gaan de inspecteurs al verkennende bezoeken afleggen bij werkgevers en intermediairs. Zo wil de Inspectie meer inzicht krijgen in de praktijk van werving en selectie. Ook hoopt de staatssecretaris dat het bedrijven er toe aanzet om de eigen procedures nog eens goed tegen het licht te houden. Het toezicht op discriminatie op de werkplek, waaronder ook zwangerschapsdiscriminatie, wordt voortgezet. Voor de extra inspanningen van de Inspectie SZW trekt Van Ark een miljoen euro uit.

Tijd om aan de slag te gaan en uw recruitment strategie onder de loep te nemen tijdens het congres Futureproof Recruitment.

 

Reageer op dit artikel