nieuws

Werkgeverslasten omhoog in 2019

Instroom

Wat laat het eerste loonstrookje van 2019 zien voor werknemers en werkgevers? In zijn netto inkomen gaat bijna iedereen er dit jaar op vooruit. Voor werkgevers is het beeld minder rooskleurig: de werkgeverslasten stijgen over vrijwel de hele linie. Alleen werkgevers in de bouw zijn spekkoper: in deze sector wordt arbeid juist goedkoper.

Werkgeverslasten omhoog in 2019

Leuker kunnen we het niet maken was jarenlang het motto van de Belastingdienst. Makkelijker kon het volgens de fiscus wel en dat is ook weer het goede voornemen voor de komende jaren. Het kabinet zet de eerste stappen naar het tweeschijvenstelsel in 2021. Dit betekent dat de belastingtarieven in de tweede en derde schijf van het huidige stelsel stapsgewijs gelijk worden getrokken met het nieuwe tarief in de eerste schijf. Dit maakt dat het systeem inderdaad wordt vereenvoudigd, zegt Martijn Brand, algemeen directeur van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland. “Al is eenvoudig een relatief begrip.”

Lees ook: Belastingtarieven omlaag in 2019

WW-premie omhoog

Eenvoudiger betekent niet goedkoper. Werkgevers gaan dit jaar meer betalen voor arbeid. Dat zit hem vooral in het stijgen van de premies. De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet gaat omhoog, evenals de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. De meest opmerkelijke stijging is die voor het Algemene werkloosheidsfonds, aldus Dik van Leeuwerden, manager van het ADP Kenniscentrum. Uit dit fonds worden de WW-uitkeringen bekostigd.

Het is opvallend dat de WW-premie stijgt in een bloeiende economie met volop werkgelegenheid

“Het is opvallend dat de WW-premie stijgt, van 2,85 procent naar 3,6 procent. Waarom stijgt de WW-premie in een bloeiende economie met volop werkgelegenheid? Dat is mede omdat werkgevers hebben aangedrongen op compensatie voor het feit dat ze een transitievergoeding moeten betalen nadat iemand twee jaar ziek is geweest. In 2020 komt daar een compenserende maatregel voor. In 2019 wordt de WW-premie alvast verhoogd om die maatregel, die door het UWV zal worden betaald, te kunnen financieren. Dat betekent dat alle werkgevers meer gaan betalen aan die compenserende maatregel.”

WAB

In de aanloop naar de verwachte invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaan de meeste sectorpremies omlaag in 2019. Van Leeuwerden: “Ervan uitgaande dat de WAB wordt aangenomen, dan zal deze in 2020 in werking treden en vervallen de sectorpremies. We houden nog maar één WW-premie over, met een hoog en een laag percentage. Of je een hoog of een laag percentage gaat betalen, hangt af van de van de lengte en de duur van het arbeidscontract. Voor een contract van bepaalde tijd betaal je de hoge premie. Alleen voor een contract voor onbepaalde tijd waarbij de arbeidsduur eenduidig is vastgelegd, betaal je de lage premie.”

Transitietool

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding en hoe hoog is die vergoeding? Met de tool van PW. komt u eenvoudig tot een betrouwbare berekening.

Naar de transitietool

 

Werkgeverslasten

Hoewel de sectorpremies dalen, is dit niet voldoende om de stijgingen in de overige premies te compenseren. De uitzondering is de bouw, waar de sectorpremies tot 0 procent dalen. In de andere sectoren gaan de lasten omhoog. Overheidswerkgevers zijn dit jaar bijvoorbeeld fors meer kwijt aan pensioenpremies. Voor een ambtenaar die drieduizend euro verdient, betaalt een werkgever maandelijks 27 euro meer. Bij een loon van vijfduizend euro is de werkgever elke maand 79 euro meer kwijt. Het grootste deel van dit bedrag (50 euro) gaat op aan de hogere pensioenpremies. Voor een ambtenaar die drie keer modaal verdient, stijgen de werkgeverslasten met 160 euro per maand.

Koopkracht omhoog?

De nettoloonstijging wordt verplicht gealloceerd aan eten, energie en zorg. De primaire behoeftes

Doordat de inkomstenbelasting daalt, ziet vrijwel elke werknemer vanaf januari 2019 een hoger netto bedrag op zijn loonstrookje staan. Hoewel minister Koolmees (SZW) volhoudt dat niet alleen het netto inkomen, maar ook de koopkracht er in 2019 op vooruit gaat, behoeft dit standpunt volgens de rekenaars van ADP wel enige nuance. Door de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent, stijgende energiekosten en hogere zorgpremies wordt het leven ook duurder.

Brand: “Inkomenstijging betekent weliswaar meer koopkracht, maar dat bedrag wordt verplicht gealloceerd aan eten, energie en zorg. De primaire behoeftes. Het is een verschuiving van belasting op inkomen naar een belasting op verbruik. Als je heel weinig boodschappen doet, ga je erop vooruit.”

Grenswerkers

Er is ook een groep werknemers die het netto inkomen juist ziet dalen. Vanaf 2019 wordt er geen rekening meer gehouden met het belastingdeel van de heffingskortingen. Dit betekent dat mensen die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen een flink lager netto bedrag op hun loonstrook zien staan. Weliswaar zijn zij hierover geïnformeerd door de Belastingdienst, maar Van Leeuwerden verwacht dat werkgevers, pensioenfondsen en salarisadministrateurs hun borst nat kunnen maken voor een stortvloed aan vragen wanneer de eerste loonstrook van het jaar wordt ontvangen.

Administratieve rompslomp

Bovendien levert deze maatregel de nodige administratieve rompslomp op. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen werknemers die in een EU- of EER-land wonen en werknemers die daarbuiten wonen.

Daarnaast is is het voor een werkgever helemaal niet zo eenduidig vast te stellen waar een werknemer woont. Van Leeuwerden haalt als voorbeeld twee Poolse werknemers aan. “De ene woont hier in een kamer. In Polen heeft hij een vrouw en twee kinderen en om de veertien dagen gaat hij naar zijn gezin in Polen. Het is zijn bedoeling om terug te keren naar Polen. Je kunt zeggen dat hij nog in Polen woont. De ander is vrijgezel, heeft hier  een appartement en gaat twee keer per jaar terug naar Polen om zijn ouders op te zoeken. Woont hij hier of in Polen?”

Vond u dit artikel interessant? Mis niets en maak nu een gratis PW. profiel aan!

De voordelen:

  • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
  • Need to know juridische informatie
  • Door gerenommeerde auteurs geschreven
  • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel