nieuws

Individueel keuzebudget kan nadelig uitpakken

Instroom

Uitkeringsinstantie UWV vindt dat werkgevers hun werknemers moeten waarschuwen voor de mogelijke nadelige gevolgen van het individueel keuzebudget (IKB). Wie gebruik maakt van het IKB loopt het risico op een lagere uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Individueel keuzebudget kan nadelig uitpakken

Steeds meer werkgevers bieden secundaire arbeidsvoorwaarden aan via een individueel keuzebudget. Werknemers kunnen hiermee extra vakantiedagen kopen of deelnemen aan een fietsplan of bedrijfsfitness. Omdat werkgevers het IKB niet kunnen verantwoorden in de polisadministratie, ziet het UWV deze betalingen als onderdeel van het normale loon van de medewerker.

Lees ook: Keuzebudget: waar moet u op letten

Gevolgen voor uitkering

Het UWV waarschuwt dat dit gevolgen kan hebben voor de uitkering van de medewerker wanneer hij ontslagen wordt of een uitkering krijgt wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Wanneer een werknemer gebruik maakt van het IKB, kan dit namelijk betekenen dat het sociale verzekeringsloon (sv-loon) is verhoogd of verlaagd. En aangezien uitkeringen worden berekend aan de hand van het sv-loon, is de uitkering dus óók hoger of lager.

Sv-loon

Het sv-loon is het loon waarover de werknemer belastingen en sociale premies betaalt. Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak. Maar ook het individuele keuzebudget is voor het UWV dus onderdeel van het sv-loon.

Werknemers moeten dit weten voor zij besluiten gebruik te maken van het individueel keuzebudget, zo stelt het UWV.

Reageer op dit artikel