nieuws

WAB en de ketenbepaling: wat zijn de plannen?

Instroom

De ketenbepaling voor tijdelijke contracten verandert in het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In het wetsvoorstel wordt de periode waarin tijdelijke contracten mogelijk zijn, verlengd van twee naar drie jaar. Maar er zijn nog meer gevolgen voor de ‘keten’. 

WAB en de ketenbepaling: wat zijn de plannen?

In de huidige situatie gelden de regels van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Hierbij is sprake van een vast contract na drie tijdelijke contracten en/of nadat tijdelijke contracten samen twee jaar duurdenHet betreft hier de zogeheten ketenbepaling vanwege de ‘keten’ van tijdelijke contracten. 

Tussenperiode 

Deze keten’ vervalt als er tussen tijdelijke contracten een periode van zes maanden of meer zit. Dan begint de keten opnieuw. Is een tussenperiode korter dan zes maanden dan hoort deze bij de totale duur van de keten. Voor seizoenarbeiders mogen sociale partners de tussenperiode via een cao beperken tot drie maanden.  

Uitzendwerk 

Een branche mag voor uitzendovereenkomsten de keten in een cao verlengen. Dit kan tot maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar. Deze verlenging is ook mogelijk als de aard van de bedrijfsvoering erom vraagt. Bovendien geldt bij uitzendwerk dat de ketenbepaling pas ingaat na een eerste uitzendperiode. Deze duurt 26 weken, maar kan in een cao worden verlengd tot maximaal 78 weken.  

WAB en de ketenbepaling

In het wetsvoorstel voor de WAB (dat naar verwachting ingaat per 1 januari 2020) is de ketenbepaling verruimd. De keten van tijdelijke contracten mag maximaal drie jaar duren in plaats van twee jaar. Dit moet tegengaan dat flexwerkers te snel hun werk verliezen. Daarnaast hebben werkgevers op die manier langer de tijd om te beoordelen of ze een werknemer structureel inzetten. De verruiming van de ketenbepaling moet het ook minder nodig maken dat sectoren in cao’s afwijken van de ketenbepaling. De regel dat na drie tijdelijke contracten sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wijzigt niet. Dit geldt ook voor de verlenging van de keten bij uitzendwerk en als de bedrijfsvoering daarom vraagt. 

Andere wijzigingen WAB 

Verder maakt het wetsvoorstel voor de WAB het ook voor ander werk dan seizoenswerk mogelijk om in een cao de tussenperiode te verkorten van zes naar drie maanden. Het soort werk moet hier dan wel om vragen.  

Daarnaast geeft het wetsvoorstel aan dat de ketenbepaling niet geldt voor invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs die iemand vervangen wegen ziekte. Dit is al in 2018 ingegaan doordat de partijen in het basisonderwijs dit in hun cao mochten opnemen. 

Eerste Kamer 

De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel voor de WAB. Op dinsdag 28 mei heeft ook de Eerste Kamer de wet aangenomen. De voorziene ingangsdatum van de WAB is 1 januari 2020.

Geen overgangsrecht 

Egeldt geen overgangsrecht. Hierdoor gaat de nieuwe ketenregeling direct gelden voor alle tijdelijke arbeidscontracten die na inwerkingtreding van de WAB eindigen. Werkgevers doen er goed aan om nu alvast bij tijdelijke contracten rekening te houden met de langere keten vanaf 1 januari 2020. Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijke contracten na die datum te laten eindigen. 

 

Meer weten over arbeidsvoorwaarden? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden.

Reageer op dit artikel