nieuws

Betere pensioencommunicatie: vier tips voor HR

Instroom

Pensioenakkoord of niet, de gemiddelde werknemer maakt zich niet druk over zijn pensioen. HR moet de handschoen oppakken en werknemers beter informeren over hun pensioensituatie, stelt pensioendeskundige Corey Dekkers. Hij geeft vier tips hoe je dat praktisch kunt aanpakken. 

Betere pensioencommunicatie: vier tips voor HR

Pensioen? Hou maar op, veel te ingewikkeld. Of: geen idee joh, dat zien we later wel. Zo reageren veel werknemers als je hen vraagt naar hun pensioen. Uit onderzoek van onder andere TNS-NIPO (2012) bleek dat 71% van de werknemers die een pensioen opbouwen, ‘niet open staat voor pensioeninformatie’ en 49% de informatie ‘te ingewikkeld’ vond. Om te zorgen dat mensen toch beter weten wat ze qua pensioen kunnen verwachten, én om te stimuleren dat zowel werkgevers als pensioenfondsen werknemers beter gaan voorlichten, werd in 2015 de Wet Pensioencommunicatie ingevoerd.

Signaalfunctie HR

Is de situatie sindsdien verbeterd? Weet de deelnemer nu, zoals de Wet Pensioencommunicatie voorschrijft, hoeveel pensioen hij kan verwachten, of dit voldoende voor hem is, en wat de risico’s en kosten van zijn pensioenvoorziening zijn? Niet of nauwelijks, stelt Corey Dekkers, pensioenspecialist bij Pensioennavigator. ‘Dat moet echt beter en daarin ligt een belangrijke taak voor HR. De werkgever heeft een zorgplicht waar het gaat om uitleg over het pensioen van zijn werknemers, toch een vast onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Straks, als het nieuwe pensioenakkoord wordt uitgevoerd, valt er nog meer uit te leggen voor de werkgever, omdat de risico’s dan meer naar de werknemers verschuiven. Helaas laten HR-afdelingen hier echt steken vallen. Vaak omdat ze het onderwerp te ingewikkeld vinden. Ze verwijzen de werknemer dan maar door naar het pensioenfonds.’

Leestip

Leestip

Volgens Dekkers veel te makkelijk, want juist de werkgever is vaak als eerste op de hoogte van belangrijke veranderingen in het leven van de medewerkers. Deze ‘life-events’, zoals een scheiding, ontslag, verlof of langdurige ziekte, hebben vaak flinke impact op de pensioenopbouw. ‘HR heeft hierin een signaalfunctie en zou de werknemer actief moeten informeren over de gevolgen van zo’n ingrijpende gebeurtenis op zijn pensioen.’

Ver vooruitkijken

Maar de werknemer zelf? Heeft die ook niet de plicht zich goed te informeren over de financiële kant van zijn oude dag? Dekkers: ‘Ja, maar mensen vinden het nou eenmaal heel moeilijk om een inschatting te maken van hun financiële behoeften op lange termijn. Veel werknemers weten bijvoorbeeld niet eens dat hun werkgever meebetaalt aan hun pensioenopbouw! Het onderwerp leeft niet. Ondanks alle berichten dat de pensioenen onder druk staan. Mijn eigen vrouw is aangesloten bij het ABP en de FNV. Rond het Pensioenakkoord kreeg ze daarover een brief. Nou, die heb ik ongelezen uit de papierbak moeten vissen…’

Beter inzicht in pensioen door uniforme rekenmethode

De Wet Pensioencommunicatie is bedoeld voor een beter en realistischer inzicht in de pensioenresultaten. Per 2019 moeten pensioenbedragen in drie scenario’s worden gecommuniceerd. Hiermee kunnen deelnemers een betere inschatting maken van hun pensioen om van daaruit voor zichzelf een haalbare financiële planning op te stellen. Doordat alle pensioenuitvoerders straks dezelfde rekenmethode gebruiken, krijgen deelnemers in meerdere pensioenfondsen een beter totaaloverzicht.

Dekkers geeft desgevraagd vier tips waarmee HR de pensioencommunicatie richting werknemers kan oppakken of verbeteren.

1. Geef duidelijke uitleg bij indiensttreding

Nieuwe werknemers worden tijdens hun eerste werkdagen overspoeld met uiteenlopende informatie. Uitleg over het pensioen schiet er dan vaak bij in, waarschuwt Dekkers: ‘Als HR de arbeidsvoorwaarden met de nieuwe werknemer doorneemt, sta dan ook uitgebreid stil bij de opbouw van het pensioen. En wat daarmee gebeurt als de werknemer bijvoorbeeld een jaar onbetaald verlof wil opnemen: vrijwel niemand weet dat je er dan voor kunt kiezen om gedurende dat jaar wél door te gaan met je pensioenopbouw. Doe je niks, dan staat die opbouw een jaar lang stil. Toch handig om te weten.’

2. Focus periodiek op mogelijke veranderingen in situatie werknemer

Stel, iemand komt in dienst en is dan alleenstaand. Een paar jaar later komt hij of zij de ware tegen en gaat daar mee samenwonen. ‘Als HR dat niet weet, kan de werknemer ook niet worden uitgelegd dat zijn partner, bij een geregistreerd partnerschap, recht krijgt op een partnerpensioen. HR of de lijnmanager moet dus periodiek met de werknemer, bijvoorbeeld tijdens het beoordelingsgesprek, nalopen of er iets is veranderd in de persoonlijke situatie, wat invloed heeft op het pensioen.’

3. Communiceer simpel

Een open deur, maar toch: communiceer in heldere taal en met eenvoudige voorbeelden. Zo vinden veel werknemers percentages maar moeilijk te bevatten, zegt Dekkers: ‘Kom niet met ingewikkelde berekeningen maar praat meer in beeldspraak. Dat zegt meer dan getallen.’

4. Adviseer vanuit een vertrouwensrelatie

Als een HR-professional een goede relatie weet op te bouwen met een werknemer, krijgt hij meer te horen en kan hij beter advies geven. Overweegt een oudere werknemer om de laatste jaren voor zijn pensioen minder te gaan werken, maar vreest hij dat daardoor zijn pensioen veel lager uitpakt? ‘Leg hem dan uit dat je tot vijftig procent minder mag gaan werken en dan nog steeds pensioen mag blijven opbouwen alsof je fulltime werkt’, aldus Dekkers.

Lees ook: Pensioenakkoord: wat is de doorsneesystematiek en waarom wordt ze afgeschaft?

Tijdens de HR Actualiteitendag – door eerdere deelnemers beoordeeld met een 8,5 – bent u in één dag weer helemaal op de hoogte van alle recente en komende wetswijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van HR.

Reageer op dit artikel