nieuws

Vakantie of verlof: wat is het verschil?

Instroom

Verlof is iets anders dan vakantie. Bij een vakantie mag de werknemer helemaal zelf weten wat hij doet. Verlof vraagt een werknemer veelal met een specifiek doel of wegens bepaalde omstandigheden aan. Hoe zit het precies?

Vakantie of verlof: wat is het verschil?

Bij een recht op loon bouwt de werknemer ook vakantiedagen op. Viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week, ofwel twintig dagen per jaar bij een voltijds arbeidsomvang. Alles daarboven valt onder de ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen.

Hoofdregel bij het toekennen van vakantie is dat de vakantieperiode wordt vastgesteld door de werkgever, maar overeenkomstig de wensen van de werknemer. Bij ‘gewichtige redenen’ kan de werkgever die wensen naast zich neerleggen. Hij moet dat de werknemer wel binnen twee weken na een schriftelijke vakantieaanvraag laat weten. Doet de werkgever dat niet, dan is de vakantieperiode conform de wensen van de werknemer vastgelegd.

Lees ook: Vakantiedagen: drie regels uitgelicht

Verlof weigeren: mag dat?

De werkgever kan bepaalde vormen van verlof weigeren als er zwaarwichtige bedrijfsbelangen aanwezig zijn. Hij moet dan wel van goede huize komen om deze belangen hard te maken. Van het recht op zwangerschap- en bevallingsverlof kan nooit ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

Leestip!

Leestip!

Bij langdurend zorgverlof kan alleen ten nadele van de werknemer worden afgeweken bij cao of bij regeling namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. Het is dus afhankelijk van het type verlof of de werkgever het verlof kan weigeren. Verder is van belang dat bij sommige verlofvormen het verlof ook daadwerkelijk moet worden gebruikt voor het doel van deze vorm van verlof.

Verlof opnemen

De werknemer die gebruik wenst te maken van het calamiteiten- of kortverzuimverlof, waaronder begrepen het kraamverlof, moet dit vooraf melden aan de werkgever. De werknemer moet daarbij ook de reden vermelden. Hoe die melding behoort plaats te vinden is niet wettelijk voorgeschreven.

De werkgever mag achteraf van de werknemer verlangen dat hij uitlegt waarom hij zijn werk niet kon doen wegens één van de redenen van het wettelijk calamiteiten- en kortverlof.

VerlofMeer weten over verlofsoorten en de vraag of u die altijd verplicht moet toekennen? Lees het artikel: Mag een werkgever verlof weigeren?

 

Reageer op dit artikel