nieuws

Vooruitblik Prinsjesdag: grote wijzigingen, veel vraagtekens rond pensioenakkoord

Instroom

Het principe pensioenakkoord dat het kabinet en sociale partners gezamenlijk hebben afgesproken, komt ongetwijfeld aan bod met Prinsjesdag. Het wordt de komende twee jaar verder uitgewerkt en zullen de grootste wijzigingen op het pensioenvlak ooit betekenen. Waar hebben de FNV-leden eigenlijk akkoord op gegeven?

Vooruitblik Prinsjesdag: grote wijzigingen, veel vraagtekens rond pensioenakkoord

Door: Corey Dekkers

In het principe pensioenakkoord hebben het kabinet en sociale partners afgesproken samen te werken aan een goede oudedagsvoorziening. Eén van de afspraken is om de AOW-leeftijd minder snel te laten verhogen. Zo blijft de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 staan op 66 jaar en vier maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en zeven maanden. Niet langer in 2021 maar pas in 2024 wordt de AOW-leeftijd van 67 jaar bereikt.

Blijf bij

Blijf bij

In 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Als de levensverwachting uitgaande van 65 jaar stijgt met één jaar wordt de AOW-leeftijd met acht maanden verhoogd. Minder snel dan voorheen. De pensioenrichtleeftijd (pensioenleeftijd tweede pijler) blijft op 68 jaar staan.

Gemiste kans

Een gemiste kans van sociale partners, want nu blijft het gat tussen de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd langer bestaan. De AOW-gerechtigde zal de periode tot aan de pensioenleeftijd zelf moeten overbruggen of de pensioenleeftijd moeten vervroegen waardoor het ouderdomspensioen wordt gekort. Wel wordt de fiscale wetgeving dusdanig aangepast een verdere stijging van de pensioenrichtleeftijd op vergelijkbare wijze wordt bepaald als de AOW-leeftijd. Met andere woorden; minder snel zal stijgen.

Uitvoering principeakkoord

Het gaat hier om de uitvoering van een principeakkoord. Om instemming van sociale partners te krijgen heeft het kabinet ingestemd met het minder snel laten stijgen van de AOW-leeftijd. Voorwaarde van het kabinet is dat sociale partners instemmen met de wijziging van het huidige pensioenstelsel. Afschaffing van de doorsneepremie en een geïndividualiseerde pensioenopbouw gebaseerd op een vlakke premie.

Lees ook: Pensioenakkoord: de hoofdpunten en de reacties

Grootste wijzigingen ooit

Het ‘echte’ pensioenakkoord draait dus om het wijzigen van het huidige pensioensysteem. De wijzigen die het kabinet voor ogen heeft zijn de grootste wijzigingen op het pensioenvlak ooit. De definitieve inhoud van het nieuwe pensioenstelsel is nog niet duidelijk en worden de komende twee jaar pas nader uitgewerkt.

Referendum FNV

Toch was het pensioenakkoord reden genoeg voor het FNV om instemming van de leden te vragen. Een dusdanig zware ingreep op het pensioenstelsel moet toch wel de steun hebben van de achterban, zal het FNV gedacht hebben. Dus heeft het FNV een informatiebrief verstuurd naar al haar leden en verzocht kenbaar te maken of zij wel of niet akkoord gaan met het pensioenakkoord.

HR Actualiteitendag
De vraag zal zijn of de steun voor het pensioenakkoord even groot blijft als de definitieve inhoud van het akkoord bekend is. Wilt u vast weten hoe het pensioenakkoord op hoofdlijnen eruitziet en welke gevolgen dit heeft voor uw pensioenregeling? Schrijf u dan nu in voor de HR-actualiteitendag.

Bij het referendum stemde maar liefst 76 % voor. Dus ‘JA’ op het pensioenakkoord. Maar waar stemden ze voor? De redactie kreeg inzage in de informatiebrief die de FNV aan haar leden heeft verstuurd. Na het lezen van deze brief verbaast het ons niet dat de leden hebben ingestemd.

Zo meldt het bestuur van het FNV het volgende over de resultaten in het pensioenakkoord:

  • De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog;
  • Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot drie jaar eerder te stoppen;
  • Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, waardoor indexatie eerder bereikbaar is;
  • De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk kleiner.

Als dit nog niet overtuigend klinkt dan zijn de headlines in de leaflet wel doorslaggevend. Headlines als ‘Geen kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden’, ‘Nieuw pensioencontract met eerder indexatie’ en de headline ‘De AOW-leeftijd wordt twee jaar lang bevroren op 66 jaar en vier maanden’, werken toch erg motiverend om ‘JA’ te stemmen.

Antwoord op pensioenvragen

Antwoord op pensioenvragen

Het nieuwe pensioencontract wordt deels uitgewerkt en toegelicht. Zo wordt aangegeven dat pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden waardoor, bij voldoende rendement, pensioenuitkeringen makkelijker kunnen meestijgen met de prijzen. Tevens staat vermeld dat is afgesproken dat groepen er niet op achteruit gaan.

Lees ook: Pensioenexperts: ‘Nieuw akkoord gaat werkgevers veel geld kosten’

Niet gestelde vragen

Maar hoe zit het nu met de individuele compensatie? Wat gebeurt er als het rendement niet gehaald wordt, of negatief is? Wie betaalt de overgangsregeling? Deze vragen worden niet gesteld, laat staan beantwoord. Wel is duidelijk dat de komende jaren het pensioenplan nader uitgewerkt wordt. Er werd dus akkoord gevraagd op iets wat nog uitgewerkt moet worden. Is dan wel duidelijk waar de leden daadwerkelijk op hebben gestemd? Wat ons betreft op iets wat iedereen graag hoort: Eerder met pensioen, geen kortingen en verhoogde kans op indexatie.

Corey Dekkers is een van de auteurs van de Praktijkgids Pensioenen en en werkzaam bij Pensioennavigator

Mis geen HR-nieuws op Prinsjesdag. Registreer je nu bij PW.

De voordelen:

  • Gratis exclusieve content
  • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
  • Need to know juridische informatie
  • Door gerenommeerde auteurs geschreven
  • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel