nieuws

Arbeidsuitbuiting voortaan op Europees niveau aangepakt

Instroom

Misbruik bij grensoverschrijdend werk voorkomen. Dat wordt de voornaamste missie van de ELA, de Europese Arbeidsautoriteit.

Arbeidsuitbuiting voortaan op Europees niveau aangepakt

EU-onderhandelaars sloten eerder dit jaar een politiek akkoord over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Dit agentschap moet er onder andere zorgen dat nationale inspecties voldoende samenwerken bij grensoverschrijdende arbeid.

De EU-lidstaten blijven verantwoordelijk voor de handhaving bij bedrijven die de regels overtreden. Ze zijn ook niet verplicht om deel te nemen aan de activiteiten van de ELA. De nationale arbeidsinspecties moeten echter wel op Europees niveau gaan functioneren. Hierbij gaan verbindingsofficieren van deze inspecties straks in één gebouw samenwerken. De ELA moet de naleving van arbeidswetten controleren, zodat kwaadwillende bedrijven eerder in beeld komen. Onder andere vakbonden mogen misstanden melden.

Fraudebestrijding

Volgens de Europese Unie werken of wonen momenteel 17 miljoen Europeanen in een andere lidstaat dan waar ze zijn geboren. In 2006 waren er nog 9 miljoen mensen actief als mobiele werknemers. Hiermee is het aantal mobiele werknemers in tien jaar sterk toegenomen. De EU vindt dat dit een Europese aanpak van fraude en uitbuiting noodzakelijk maakt.

De nationale arbeidsinspecties moeten op Europees niveau gaan functioneren

Taken ELA

De ELA verbindt de nationale arbeidsinspecties met elkaar en controleert de naleving van Europese arbeidswetten op nationaal en Europees niveau. Daarbij gaat de ELA lidstaten ondersteunen bij het informeren van burgers en werknemers over de rechten en verplichtingen bij grensoverschrijdende arbeid.

Verder stimuleert de arbeidsautoriteit samenwerking tussen de lidstaten bij het afdwingen van de Europese arbeidswet- en regelgeving. Dit moet leiden tot gezamenlijk gecoördineerde inspecties. Ook ondersteunt het agentschap de samenwerking tussen lidstaten in de strijd tegen zwartwerk. Tot slot bemiddelt de ELA bij grensoverschrijdende geschillen tussen nationale autoriteiten.

Inspecties

De nieuwe Europese instantie kan niet op eigen initiatief inspecteren. Het recht op nationale of grensoverschrijdende inspecties blijft op nationaal niveau gelden. Maar de ELA kan wel een voorstel doen tot een gezamenlijke inspectie bij het vermoeden van een mogelijke fraude- of misbruikzaak.

Er werken of wonen momenteel 17 miljoen Europeanen in een andere lidstaat dan waar ze zijn geboren

Daarnaast kunnen de nationale sociale partners een zaak onder de aandacht van de ELA brengen. De inspecties vinden in ieder geval volgens de nationale wetten en gebruiken van de betrokken lidstaten plaats. Personen en bedrijven moet via de ELA sneller toegang krijgen tot informatie op nationaal en EU-niveau over arbeidsmobiliteit. Hierbij wordt de ELA ook verantwoordelijk voor het beheer van het Europese portaal voor beroepsmobiliteit EURES.

2024

Het kantoor van de ELA komt te staan in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. De nieuwe instantie moet in 2024 op volle kracht draaien met een jaarbudget van 50 miljoen euro. Bij de autoriteit gaat een staf van ongeveer 140 mensen werken. Het management bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese Commissie. Verder komt er een groep experts die bestaat uit sociale partners van de EU, waaronder de Europese Federatie van Ondernemingen en het Europees Verbond van Vakverenigingen. Deze groep kan extra informatie verstrekken en adviezen uitbrengen.

Een werkgever is verplicht om werkzoekenden uit andere EU-lidstaten net zo te behandelen als sollicitanten uit eigen land

Socialer Europa

De Europese Commissie beschouwt de ELA als een flinke stap naar een socialer Europa. Minister Koolmees vindt de oprichting een grote winst en een nuttig instrument om bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting aan te pakken. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien er geen toegevoegde waarde in.

Gelijke rechten

Let erop dat werknemers uit andere EU-landen dezelfde rechten hebben als Nederlandse werkenden. De werkgever is bijvoorbeeld verplicht om werkzoekenden uit andere EU-lidstaten net zo te behandelen als sollicitanten uit eigen land. Daarnaast moet hij werknemers uit de rest van de EU gelijke arbeidsvoorwaarden bieden als Nederlandse werknemers.

 

Alles weten over arbeidsvoorwaarden? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

 

Reageer op dit artikel