nieuws

Toekomst van de arbeidsmarkt laat nog even op zich wachten

Instroom

Dit najaar zou de Commissie Regulering van werk zijn visie op de Nederlandse arbeidsmarkt geven. De toekomst van werk in Nederland blijft echter nog even ongewis. Wegens de complexiteit van de klus heeft de commissie meer tijd nodig.

Toekomst van de arbeidsmarkt laat nog even op zich wachten

Dat blijkt uit de brief die minister Wouter Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over het werk van de commissie onder leiding van Hans Borstlap.

Complexiteit van de problematiek

Volgens de minister vordert het werk gestaag, maar maakt ‘de scope van de adviesaanvraag en complexiteit van de problematiek dat de commissie enige maanden extra nodig heeft voor het voltooien van het advies en het daarbij behorende rapport.’ Koolmees heeft de deadline daarom opgeschoven naar 1 februari.

Tweedeling op de arbeidsmarkt

In juni 2019 presenteerde de commissie al wel een discussienota over de arbeidsmarkt met als titel In wat voor land willen wij werken? Hierin benadrukt de commissie dat de aandacht vooral naar tweedeling op de arbeidsmarkt gaat.

“Er zijn grote verschillen tussen enerzijds welvarende werkenden die goed zijn opgeleid, goed verdienen en goed zijn beschermd, en anderzijds werkenden die slecht zijn opgeleid en veelal werken in laagproductieve banen met geringere sociale bescherming. Als zij hun werk verliezen, lopen ze het risico langdurig aan de zijlijn terecht te komen. De huidige regels sluiten hen eerder uit dan in.”

Lees ook: Scheefgroei tussen werkenden aanpakken

Leestip

Leestip

Te veel flex?

De commissie wijst er daarnaast op dat Nederland veel meer flexibele arbeid en zzp’ers kent dan de ons omringende landen. De de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) constateerde eerder dat dit nadelige economische effecten kan hebben, onder meer voor de groei van economie en productiviteit.

Nieuwe regels nodig

De wettelijke regulering van werk in Nederland dateert van eind negentiende eeuw. De arbeidsmarkt kende toen vrijwel uitsluitend de relatie werkgever-werknemer. Tijden veranderen, maar de regels rond werk zijn volgens de commissie Regulering van werk onvoldoende mee veranderd.

“Trends als globalisering, technologische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en wijzigingen in preferenties van werkenden en werkgevenden hebben grote invloed op de wijze waarop wordt gewerkt en op de relevante omgeving van werk.
Niet alleen knelt de huidige regulering door de toegenomen diversiteit in arbeidsrelaties, ook de spilfunctie van de arbeidsovereenkomst zelf, als ordeningsinstrument voor bescherming en regulering van werk, staat onder druk.”

Vond je dit artikel interessant? Mis niets en maak nu een gratis PW. profiel aan! De voordelen:

  • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
  • Need to know juridische informatie
  • Door gerenommeerde auteurs geschreven
  • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel