nieuws

Vereenvoudigde banenafspraak in de maak

Instroom

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt binnenkort met een wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Waar moet je als werkgever rekening mee houden?

Vereenvoudigde banenafspraak in de maak

Sinds 2013 bestaat er een ‘banenafspraak’ tussen de overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortweg Wet banenafspraak).

De banenafspraak betekent dat er tot 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking 125.000 banen moeten komen, gerekend vanaf 1 januari 2013. Het betreft 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen in de overheidssector. De afspraak moet mensen met een handicap gemakkelijker aan werk helpen. Als volledige baan voor de banenafspraak geldt werk van minimaal 25,5 uur per week. Onder de 25,5 uur telt de baan naar verhouding mee. UWV verzorgt een doelgroepregister met daarin mensen met een arbeidshandicap. Mensen uit dit register tellen mee voor de banenafspraak. Gemeenten of UWV bepalen of iemand tot de doelgroep behoort.

Lees ook: Inclusief HR begint met vragen stellen

Quotumregeling

Zorgt de markt of de overheid in een jaar niet voor voldoende extra banen, dan geldt er een quotumregeling. Hierbij moeten individuele werkgevers een quotumheffing betalen als ze onvoldoende arbeidsbeperkte werknemers aannemen. Deze heffing bedraagt 5000 euro per niet-ingevulde baan.

Vereenvoudiging

Werkgevers vonden de Wet banenafspraak (te) ingewikkeld. Het was vaak onduidelijk voor ze voor welke sector, overheid of markt een baan precies meetelde. Staatssecretaris Van Ark komt daarom binnenkort met een wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de wet. Ze biedt het voorstel eerst aan voor internetconsultatie. Daarna gaat het begin 2020 naar de Tweede Kamer. De vereenvoudigde wet maakt geen verschil meer tussen markt en overheid. Er komt één banenafspraak voor alle werkgevers in Nederland.

Opslag en bonus

Daarnaast vervangt de staatssecretaris de boetes uit de quotumregeling door een ‘inclusiviteitsopslag’ als heffing en een bonus voor goede prestaties. Het gaat om een heffing via de bestaande sociale premies, vergelijkbaar met de bestaande kinderopvangheffing. Volgens Van Ark is de hoogte ervan vergelijkbaar met de huidige heffing van 5000 euro per baan. Als bonus geldt het loonkostenvoordeel (LKV). De hoogte daarvan hangt af van de tijd die werknemers met een arbeidsbeperking jaarlijks werken bij een werkgever. De volledige bonus van zo’n 5000 euro per baan krijg je als werkgever als zo’n werknemer een jaar lang 25,5 uur per week werkt.

Overheid

In totaal zijn de doelen van de banenafspraak tot nu toe bereikt, hoewel de overheidssector het afgesproken aantal banen niet heeft gehaald. Na het tweede kwartaal van 2019 waren er ten opzichte van de nulmeting (31 december 2012) 45.185 extra banen bijgekomen via een regulier dienstverband. Dat waren er 3320 bij de overheid en 41.864 in de markt.

Daarnaast was sprake van 10.718 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Deze zijn nog niet onder te verdelen naar overheid of markt. De doelstelling voor het peilmoment eind 2019 is 55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting. dat moeten er 15.000 bij de overheid zijn en 40.000 bij de markt. Tot en met het tweede kwartaal van 2019 was er in totaal sprake van 55.903 extra banen.

Arbeidsbeperkte werknemers

Hou vanwege de komende wetswijziging rekening met een aanpassing van je loonadministratie als je arbeidsbeperkte werknemers in dienst hebt of neemt. Zorg daarnaast voor een duidelijk beleid voor het aantrekken van deze werknemers om een eventuele heffing te voorkomen.

 

Alles weten over arbeidsvoorwaarden? Download dan het e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden

Reageer op dit artikel