Op zoek naar de grenzen van de zorgplicht

Op zoek naar de grenzen van de zorgplicht

Agressie, geweld of domweg een ongeluk op en rond de werkvloer komen steeds vaker voor rekening van de werkgever. Ook al heeft hij al het mogelijke gedaan om de veiligheid van medewerkers te garanderen. Goed werkgeverschap legt de aansprakelijkheid...

FNV wil doeltreffende aanpak werkstress

FNV wil doeltreffende aanpak werkstress

FNV vindt dat werkstress serieus moet worden aangepakt, nu uit een meta-ondrzoek van dertien Europese onderzoeken is gebleken dat stress de kans op een hartinfarct met 23 procent verhoogd.

Veilige bouwers hebben hun eigen Olympische record

Veilige bouwers hebben hun eigen Olympische record

Tijdens de bouwwerkzaamheden voor de Olympische Spelen zijn geen dodelijke ongevallen gebeurd. Volgens IOSH, organisatie voor veiligheid op de werkvloer, is dit een record op zich.

GGZ-medewerker pikt geweld niet langer

GGZ-medewerker pikt geweld niet langer

70 procent van de GGZ-verpleegkundigen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met verbale agressie; 40 procent met fysieke agressie. Vakbond Nu'91 wil dat werknemers inspraak krijgen in de plaatsing van agressieve patiënten.

HR moet BHV'er niet vergeten in vakantie

In elk bedrijf met een of meer personeelsleden moet een opgeleide bedrijfshulpverlener aanwezig zijn. In de zomerperiode blijkt dat voor veel werkgevers echter niet haalbaar te zijn.

Autonomie voorkomt geen gezondheidsproblemen

Autonomie voorkomt geen gezondheidsproblemen

Autonomie, het hebben van een zekere grip op je werk en baanzekerheid verminderen niet de kans op gezondheidsklachten. Een studie van Brigham and Women's Hospital in Boston toont dit aan.