Mag flexwerker het werk van vaste kracht overnemen?

Mag flexwerker het werk van vaste kracht overnemen?

Mag een werkgever vaste werknemers ontslaan, om het werk vervolgens uit te besteden aan een organisatie die de flexkrachten niet volgens de cao beloont? De werknemers vinden hun ontslag onredelijk, maar volgens de kantonrechter heeft de werkgever...

Cambodjaanse stakers weer aan het werk

Cambodjaanse stakers weer aan het werk

Vijfduizend werknemers van een textielfabriek in Cambodja - waar onder andere kleding voor Levi's en Gap wordt gemaakt - hebben voor de tweede keer in twee dagen hun staking beëindigd. Maar dat wil niet zeggen dat ze blij zijn met hun werkgever.

Bonden vragen bescherming voor stakingsrecht

Bonden vragen bescherming voor stakingsrecht

Vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben de Tweede Kamer gevraagd het stakingsrecht te beschermen en het kabinet op te dragen zijn veto uit te spreken over de Monti II verordening. De Europese Commissie tast met dit wetsvoorstel onder andere het...

Werknemers Equens mogen niet staken

Werknemers Equens mogen niet staken

De rechtbank in Utrecht heeft de aangekondigde staking van werknemers van betalingsverkeerverwerker Equens verboden. Volgens de rechter zijn de maatschappelijke gevolgen hiervan te groot.

Leraren leggen werk massaal neer

Leraren leggen werk massaal neer

Leraren geven massaal gehoor aan de oproep van de Algemene Onderwijs Bond (AOB) om vandaag te staken.

Leraren leggen werk neer na kerstvakantie

Leraren leggen werk neer na kerstvakantie

Leraren in het voortgezet onderwijs komen in actie tegen een wetswijziging van onderwijsminister Marja van Bijsterveldt om het aantal lesuren uit te breiden. De kleine onderwijsbond Leraren in Actie roept leraren op om de eerste drie dagen na de...