artikel

Het Nieuwe Werken bij de Overheid

Organisatie & Strategie

Het project ‘Ambtenaar voor de Toekomst’ heeft zich een jaar lang bezig gehouden met de vraag hoe en in welke mate de rijksdienst de manier van werken zou moeten aanpassen om in te kunnen spelen op snelle veranderingen in de maatschappij en een optimale dienstverlening te kunnen bieden aan burgers.

Het Nieuwe Werken bij de Overheid

We kwamen tot de conclusie dat de rijksdienst er goed aan zou doen de principes van huidige werken – “het oude werken” – aan te vullen met (en soms helemaal te vervangen door) de principes van “het Nieuwe Werken”. Deze ambitie hebben we uitgewerkt in een visiedocument. Onze ambitie is dat de gehele rijksdienst volgens de principes van het Nieuwe Werken gaat werken.

Laat ik mijn reeks blogs maar beginnen door mezelf voor te stellen. Ik ben Marloes Pomp, projectleider van het project “Ambtenaar voor de Toekomst”. Ik heb Arbeid-, Organisatie- en Personeelspsychologie gestudeerd in Groningen. Ik hoop dit jaar mij promotieonderzoek naar religieuze deugden en het integratie vraagstuk af te ronden. Mijn promotieonderzoek heb ik altijd gecombineerd met een baan, allereerst met die van consultant op het gebied van e-HRM. Vervolgens ben ik bij het Bureau Strategische Kennisontwikkeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan werken.

Sinds anderhalf jaar werk ik voor het Programma Vernieuwing Rijksdienst, onder leiding van Roel Bekker. De regering zet in dit programma nadrukkelijk in op een kleinere maar vooral ook een betere rijksdienst, een rijksdienst die zich kan meten met de beste overheden ter wereld. Het project “Ambtenaar voor de Toekomst” is onderdeel van dit programma.

Ik zal de komende tijd bloggen over hoe de rijkdienst met het Nieuwe Werken aan de slag gaat. Dat zal ik samen met enkele van mijn teamleden doen: Kim Spinder, Anita Smit, Anthon Klapwijk en Gerbrand Haverkamp.

Volg HNW bij de overheid op www.rijkslocaties.nl

Momenteel geven we binnen de overheid veel presentaties en workshops over deze visie en begeleiden we afdelingen/directies wanneer ze met het Nieuwe Werken aan de slag willen. Je kunt dit volgen op www.rijkslocaties.nl. Op deze site zijn vanuit het project alle locaties van de Rijksoverheid in Google Maps gezet. Deze tool wordt gebruikt om HNW bij de Rijksdienst in kaart te brengen.

Alle overheidorganisaties die wij als Ambtenaar voor de Toekomst in het kader van Het Nieuwe Werken hebben bezocht worden toegevoegd op de kaart. Elke rijksorganisatie krijgt op deze manier een eigen blog waar ze berichten, foto’s en tweets kunnen achterlaten over het Nieuwe Werken binnen hun eigen organisatie.

Op deze manier kunnen ze initiatieven met elkaar delen, maar ook een behoefte of vraag van de organisatie bekend maken. Dit biedt de gelegenheid veranderingstrajecten van andere organisaties binnen de Rijksdienst te volgen. Op de pagina Het Nieuwe Werken kun je specifiek zoeken op ministerie, organisatie of onderwerp zodat je elkaar makkelijk kunt vinden en uitwisseling mogelijk wordt gemaakt.

In volgende blogs zullen we onder anderen wat vertellen over de omslag die we als team gemaakt hebben naar het Nieuwe Werken (ja ja we doen zelf heel hard ons best om het goede voorbeeld te geven), over enkele voorbeelden binnen de rijksdienst, onze community en welke web 2.0 tools wij zelf in ons werk inzetten.

Reageer op dit artikel