artikel

Trend voor bedrijven: naakt voor succes

Organisatie & Strategie

Trend voor bedrijven: naakt voor succes

Digitaler, grenzelozer, pluriformer, onzekerder, verantwoordelijker, vitaler en ondernemender. Dat zijn de zeven megatrends waarmee auteur Hans van der Heijden de maatschappij beschrijft. In een interview met Glenn van der Burg ligt hij zijn keuze voor juist deze megatrends toe.

Neem pluriformer. Dit begrip maakt duidelijk dat de megatrends veelomvattend zijn. Van der Heijden: “Ik vind dat een betere naam dan diversiteit. Omdat diversiteit vaak wordt gekoppeld aan etniciteit. En er is in Nederland veel meer aan de hand. Pluriformiteit betekent ook dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens ontstaan; mensen trouwen minder vaak en scheiden vaker. Pluriformiteit betekent ook dat de doorstroom van vrouwen bij de overheid over het algemeen beter gaat, maar in het bedrijfsleven nog stokt. Discriminatie op de arbeidsmarkt; we hebben liever Maarten dan Mohammed als collega. Ook discriminatie in LGBT. Dat schuif ik allemaal onder pluriformer.”

Tweedelingen

De wereld wordt dus ingewikkelder, constateert Van der Burg. Wat betekent dat voor mensen? “Voor het individu maakt het nogal verschil of je werk hebt en wat voor soort. Of je samenwoont. In algemene zin groeit het aantal tweedelingen. Ik denk dat tweedeling het begrip van het decennium zal worden. Dan gaat het over tweedelingen tussen jong en oud, tussen hoger- en lageropgeleiden. Tweedelingen tussen arm en rijk, tussen moslims en niet-moslims… Er zijn zoveel tweedelingen in onze maatschappij dat het ook de solidariteit onder druk zet.”

Gezamenlijke waarden

“Dat roept dan de vraag op wat ons in Nederland nog bindt. Dat zijn waarden als democratie en vrijheid. Maar we verschillen van mening over de betekenis van die waarden en waar de grenzen liggen. Het is een zoektocht naar de Nederlandse identiteit waarin we ons nog verbinden.”

Verantwoordelijkheid

Trends zijn niet altijd eenduidig, constateert Van der Heijden. “Niet alle subtrends wijzen altijd in dezelfde richting. Hij ziet een duidelijke rode draad die wijst op meer verantwoordelijkheid hebben en meer verantwoording moeten afleggen. “Dan gaat het over transparantie. Er zijn talloze ranglijsten die bedrijven de maat nemen als het gaat over hoe maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. Er is steeds meer informatie beschikbaar waarmee je zelf tot een oordeel kunt komen.”

Claimcultuur

Meer openheid heeft als gevolg dat werknemers en consumenten bedrijven vaker tot de orde roepen. Van der Heijden: “De ene na de andere claim wordt door groepen ingediend. Dat is al lang niet meer alleen de enkeling die zich onjuist behandeld voelt. Het gaat om claims tegen de staat om Q-koorts en chroom-6. Tegen banken om hun rentederivaten. Tegen Albert Heijn die gewoon vlees verkocht als biologisch. Of tegen de Nederlandse Spoorwegen wegens overvolle treinen.

Naakt voor succes

“Het gaat steeds meer om meer verantwoordelijkheid moeten nemen en daar transparanter over moeten zijn. Je kunt zeggen dat organisaties tegenwoordig naakt moeten zijn om succesvol te kunnen zijn. Undress for succes. En als je dan toch naakt bent, kun je er maar beter goed uitzien, is de gedachte.

Kans op innovatie

Ziet Van der Heijden bedrijven die de transparantie en verantwoordelijkheid zien als een kans op innovatie, wil Van der Burg weten. “Er zijn in Nederland steeds meer ondernemingen die je kunt kwalificeren als sociale ondernemingen. Die winst niet als doel zien, maar als middel. Die gaan voor social impact. Die bloeien nog lang niet allemaal. De helft lijdt verlies. Maar het is wel een groep ondernemingen die sterk in opkomst is en die tot de verbeelding spreekt.”

Plofkip

“Als consumenten worden we er ook iets bewuster van. Er is nog steeds een kloof tussen groen denken en groen doen. We kopen steeds vaker bewust iets wel: eerlijke koffie en chocola. Boycotten vinden we nog iets lastiger. Daar helpen NGO’s bij. Denk aan wakker dier en de plofkip. Alleen het woord al, wie wil er nog zo’n beestje op het bord? Over het geheel genomen gaat het in de richting van meer milieubewustzijn en van groener denken naar groener doen. Maar het gaat langzaam.”

Beluister het volledige interview van Glenn van der Burg met Hans van der Heijden in deze podcast

Reageer op dit artikel