artikel

Agile: hoe HR de transformatie kan aansturen

Organisatie & Strategie

Agile: hoe HR de transformatie kan aansturen

Steeds meer organisaties transformeren naar een agile werkwijze. Mike Hoogveld, auteur van het boek Agile Managen, bespreekt welke rol HR-professionals daarin kunnen spelen.

In een eerder artikel kon u lezen dat bij de transformatie van een traditionele naar een agile organisatie veel HR gerelateerde zaken fundamenteel veranderen. Zo wordt onder andere het leiding heel anders, veranderen functies in rollen met bovendien nieuwe profielen, wijzigen loopbaanpaden en dient de gehele performance management aanpak te worden aangepast. Dit alles met als doel om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten en zo toekomst bestendig te worden.

Cruciale rol voor HR

Maar toekomst bestendig worden lukt natuurlijk niet per direct. Het is een lange en onzekere ontdekkingsreis die nooit af is. De implementatie van agile zal daarom ook op een agile manier dienen te gebeuren. Die transformatie start meestal in het klein, als werkvloer initiatief. Maar dat zal op een gegeven moment ook vanuit de top geregisseerd moeten worden. En in beide gevallen speelt HR een cruciale rol.

 

Toekomst bestendig worden
is een lange en onzekere
ontdekkingsreis die nooit af is

 

Proeftuin agile

Het werkvloer initiatief zal namelijk dienen te worden begeleid als pilot. Er is dan sprake van een proeftuin waarin geëxperimenteerd kan worden met de agile werkwijze, bijvoorbeeld door een specifiek klantproces uit te lichten dat overzichtelijk is.

KPI’s voor de pilot

HR zal actief aan de slag moeten om samen met de leidinggevenden het team samen te stellen door medewerkers te selecteren. En door gezamenlijk de doelen en KPI’s voor de pilot te bepalen en op basis hiervan de pilot continue te evalueren en bij te sturen. HR ook een ‘agile coach’ ter beschikking dienen te stellen die de leidinggevende en medewerkers traint en begeleidt in de omschakeling naar de nieuwe werkwijze.

Communiceer over de successen

Ook zal HR in overleg met het team een nieuwe toolkit dienen te ontwikkelen voor onder andere de nieuwe vormen van overleg, zoals de standup en retrospective. Verder zal HR actief dienen te communiceren over de successen van de pilot om zo draagvlak te creëren in de rest van de organisatie.

 

HR zal een rol krijgen
als vraagbaak en ‘gids’ in de
wondere wereld van agile

 

HR als vraagbaak en gids

Zodra de pilot vordert en het initiatief zich eventueel uitbreidt, zal HR bovendien een rol krijgen als vraagbaak en ‘gids’ in de wondere wereld van agile werken. Leidinggevenden en medewerkers die nieuwsgierig zijn naar hun eigen mogelijkheden zullen onder andere bij HR te rade gaan om meer te weten te komen over de (on)mogelijkheden van agile.

Agile HR heeft gedegen kennis

Dit vereist dat HR zelf over gedegen kennis van agile beschikt en daarnaast ook kan voorzien in specifieke opleidingen en trainingen door derden. Maar kennis van agile is voor HR ook nuttig om de agile werkwijze toe te passen op haar eigen werkzaamheden, wat bovendien haar interne geloofwaardigheid ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan het op basis van impact en inspanning prioriteren van de onderwerpen waarover HR zich buigt binnen de schaarse beschikbare tijd. Of aan het efficiënt omgaan met alle belanghebbenden en aan het visueel en in ‘sprints’ werken aan projecten. Of het houden van een korte dagstart om snel even bij te praten over de belangrijkste issues.

 

Kennis van agile komt de 
interne geloofwaardigheid
van HR ten goede 

 

Positief virus

Naarmate de agile beweging zich als een positief ‘virus’ begint te verspreiden door de organisatie zal op een gegeven moment het punt van de kritische massa worden bereikt. Vanaf daar is top down regie nodig en ook hierin speelt HR dus een cruciale rol. Ten eerste is een agile organisatie continu in beweging. Dat betekent dat iedere manager structureel tijd in zal moeten ruimen voor change management en zich daarvoor de juiste kennis en vaardigheden dient eigen te maken. Dit laatste dient door HR te worden gefaciliteerd.

HR adviseert de directie

Ten tweede dient HR de directie te adviseren over de nieuwe inrichting van de organisatie en de bijbehorende HR instrumenten. En zal het een actieve rol dienen te spelen in de reorganisatie die hiervan het gevolg zal zijn. HR kan hiervoor het initiatief nemen tot het formeren van een multidisciplinair veranderteam, de leidende coalitie, dat zelf ook werkt in ‘sprints’. HR kan daarbij bewaken dat dat dit team kleine stappen neemt die iets heel tastbaars opleveren voor de veranderdoelgroep en hiervan de impact meten en evalueren. Ook kan HR regelmatig onverwachte audits organiseren om continue verbetering in de processen te realiseren.

Kortom, op naar een agile HR!

Auteur drs. Mike Hoogveld RM is partner bij Holland Consulting Group en begeleidt onder andere agile transformaties. Daarnaast verricht hij aan Nyenrode wetenschappelijk onderzoek naar de toepassing van agile binnen de business omgeving. Hoogveld is dagvoorzitter van het congres Agile werken voor HR.

 Meer weten? Leer hoe HR dé kritische succesfactor kan zijn in een agile organisatie. Tijdens het congres Agile werken voor HR leert u hoe u de HR-instrumenten kunt aanpassen aan de veranderende vragen vanuit de business. Klik hier om het volledige programma te bekijken

Reageer op dit artikel