artikel

Werknemers durven zich niet ziek te melden

Organisatie & Strategie

Meer dan de helft van de werknemers in Nederland voelt zich ‘te verantwoordelijk’ om een dag thuis te blijven. Ook al voelen zij zich niet lekker. Daarnaast zijn veel werkgevers ook nog eens heel hard naar ziekmelders toe. Met andere woorden, de drempel om je ziek te melden is nogal hoog.

Werknemers durven zich niet ziek te melden

Van de Nederlandse werknemers zegt 15 procent dat ziek zijn wordt afgekeurd door hun werkgever. 10 procent van de werkgevers in de grootzakelijke markt ziet het verzuim van medewerkers als falen. Voor de werkgevers in het mkb is dit percentage lager, 6 procent.

Streng verzuimbeleid

Werkgevers zijn dan ook streng, als het gaat om verzuim. Een makkelijk verzuimbeleid zou kunnen leiden tot meer ziekte, verwacht 51% van het mkb en 61% van het grootbedrijf. Pijnlijk noemt Marion van Happen, algemeen directeur bij Unique het om te zien werknemers zich niet durven ziekmelden. “Natuurlijk wil je als organisatie een goed verzuimbeleid en dat begint bijvoorbeeld bij aandacht voor vitaliteit, een open cultuur waarin je met elkaar in gesprek blijft en aandacht voor werkdruk. Zo zorg je ervoor dat werknemers werken wanneer ze dat kunnen en werkelijk gelukkig zijn met hun baan.”

De cijfers zijn afkomstig uit de Hr Marktmonitor, hét arbeidsmarktonderzoek van hr-dienstverlener Unique samen met Motivaction.

Te veel verantwoordelijkheidsgevoel

Overigens blijkt uit deze cijfers dat werkgevers ook vinden dat hun personeel teveel verantwoordelijkheidsgevoel heeft. 51 procent van het grootbedrijf en zelfs 65 procent van het mkb bevestigt dat dit de reden is dat medewerkers ondanks ziekte toch komen werken.

Werkstress

De oorzaken van verzuim lopen uiteen. Voor bijna een kwart van de werknemers (21%) geldt dat zij zich ziekmelden als gevolg van werkstress. 11 procent geeft privéstress als reden voor ziekte, gevolgd door ontevredenheid over werk (9%) en een ongezond leven (5%). De overige 54 procent van de deelnemers gaf geen reden voor het verzuim.

Reageer op dit artikel