artikel

Trends in agile werken

Organisatie & Strategie

Trends in agile werken

Agile werken is inmiddels niet snel meer weg te denken uit organisaties. Ooit begonnen als een nieuwe werkwijze voor IT-afdelingen, nu wordt agile ook door HR, businessteams en marketingafdelingen als kansrijk beschouwd.

Om de huidige status van agile te kunnen bepalen heeft Wemanity internationaal onderzoek gedaan. Hieruit komen vijf trends in agile werken naar voren.

Trend 1: Agile wordt volwassen

Werknemers en organisaties worden volwassener op het gebied van agile. Nederlandse respondenten geven zichzelf gemiddeld een 8 als het gaat om persoonlijke kennis op dit terrein. Ook blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde organisaties minstens drie jaar op deze wijze werkt en de grootste groep respondenten heeft zo’n vijf tot tien jaar persoonlijke agile ervaring. Het is dan ook niet verrassend dat het merendeel (83%) de voordelen van agile inziet. Vooral uit Nederland komt dit positieve geluid: zo’n 94 procent ziet de voordelen van agile in, ten opzichte van 75 procent in België en 60 procent in Frankrijk.

Trend 2: Enterprise agile is populair

Vooral de IT-afdelingen werken momenteel agile (34%). Agile begon in die teams immers zodat snel en accuraat kon worden omgegaan met onder meer bugs in de codering. Toch blijkt dat agile werken ook voor andere teams zou werken, er liggen kansen voor HR-teams (59%), business teams (72%) en vooral marketingteams (76%). Er wordt toegewerkt naar corporate agile, geïntegreerd samenwerken van de gehele organisatie, maar massaal wordt dit nog niet toegepast.

Eén op de vijf van de bedrijven is bezig te schalen naar de volledige organisatie en ongeveer één op de tien procent werkt volledig agile. Op bedrijfsniveau werkt een kwart van alle teams agile, en in 20 procent van de gevallen meer dan de helft van de teams binnen een organisatie. Nederland blijkt het verst te zijn met het schalen van agile over de hele organisatie. In België loopt men nog achter, maar hier is wel de grootse groep te vinden die erover nadenkt agile te gaan inzetten.

Trend 3: Agile staat boven methode

Er zijn meerdere vaste frameworks die veel genoemd worden door respondenten als: Scaled Agile Framework, Enterprise Scrum, Integrated Agile Transformation model. Toch blijkt  maatwerk het populairst. Grofweg twee derde van de ondervraagden verkiest een custom-made framework boven bestaande modellen voor agile transformatie. Het is niet altijd meer nodig dus om bestaande modellen in je hoofd te stampen. Custom made frameworks worden immers op maat gemaakt, een vorm die past bij de visie van een bedrijf.

Trend 4: Agile is niet meer weg te denken in de toekomst

Het rapport is duidelijk over de toekomst van agile: het overgrote merendeel van de respondenten (86%) geeft aan dat agile noodzakelijk is in de toekomst en bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan dat het de norm wordt. Vooral door de snellere time-to-market, de koppeling tussen business en IT en de mogelijkheid wisselende prioriteiten te managen zien de respondenten in agile een werkwijze die bij uitstek geschikt is voor de toekomst. Behalve agile zelf, worden volgens het rapport ook andere concepten binnen de agile-familie belangrijker. Met name van Continuous Delivery, Design Thinking en Growth Hacking gaan volgens de respondenten een belangrijke rol in de toekomst spelen.

Trend 5: DevOps is de next big thing

DevOps is een ontwikkeling die uit hetzelfde gedachtegoed voortkomt als Agile. Bij DevOps draait het om constant ontwikkelen, testen en terugkoppelen. Hierdoor wordt een product of dienst flexibeler en kan het sneller worden aangepast aan de wensen die ontstaan. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft (46%) van de respondenten DevOps zeer belangrijk acht. Opvallend is wel dat bij meer dan de helft van de respondenten geen DevOps expert aanwezig is op de werkvloer. Daarentegen heeft een kwart van hen het voornemen een DevOps in de agile teams te implementeren. De implementatiefase verschilt echter per land.

Reageer op dit artikel