artikel

HR moet risico’s moderne technologie onderkennen

Organisatie & Strategie Premium

HR moet risico’s moderne technologie onderkennen

Risicomanagement met betrekking tot het inzetten van moderne technologieën in werksituaties is nog erg onderbelicht in de HRM-wereld.

Er wordt inmiddels al veel aandacht besteed aan moderne technologieën en HRM. Risico’s op het gebied van privacyaspecten zijn volop bekend. Ook over de gevolgen voor arbeid en arbeidsmarkt  vindt, als het ware in het verlengde van onderzoek door Frey en Osborne in 2013, al volop discussie plaats. Maar er zijn nog een hele hoop andere risico’s …