artikel

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Organisatie & Strategie

Ook al vinden ze thuiswerken een voordeel, toch kunnen werkgevers moeilijk de controle loslaten. Een op de vijf werkgevers, die de mogelijkheid tot thuiswerken aanbieden, zegt de werkzaamheden van thuiswerkende medewerkers te controleren. En dat terwijl slechts 9,7 procent denkt dat hun mensen het werk niet goed uitvoeren vanaf huis.

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

In een onderzoek onder 283 werkgevers met personeel, uitgevoerd door hardwareproducent Logitech, noemt de helft van hen flexibiliteit als grootste voordeel van thuiswerken. Ruim 53 procent van de respondenten zegt thuiswerkers gerichte taken mee te geven. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog bij veel werkgevers.

Vertrouwensband

De algemene conclusie die de onderzoekers trekken, is dat werkgevers het moeilijk vinden om de controle los te laten. “Open communicatie is een belangrijk onderdeel van het opbouwen van een vertrouwensband”, stelt Joost Jetten, lead Video Collaboration bij Logitech Benelux. “Het controleren van werknemers draagt daar niet in bij, evenals een vast takenpakket. Als je als werkgever een setting creëert waarin de werknemer zich vertrouwd voelt en open communiceert over zijn of haar verantwoordelijkheden, dan zal de werknemer zijn verantwoordelijkheid nemen. Daar zijn wij van overtuigd.”

Niet iedereen kan of mag thuiswerken

38 procent van de werkgevers zegt dat het voor alle medewerkers mogelijk is om thuis te werken. Bij bijna 29 procent kan een gedeelte van het personeel thuiswerken. De bedrijven waar thuiswerken (gedeeltelijk) onmogelijk is, geeft 89 procent als reden het soort werkzaamheden het niet toe laten. Bijna 8,5 procent zegt dat het tevens niet binnen de sfeer van het bedrijf past.

Apparatuur en wetgeving

Maar liefst 41 procent van de werkgevers zegt niet goed op de hoogte te zijn van de regelgeving omtrent thuiswerken. Een dikke 70 procent van alle werkgevers is van mening dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat hun medewerkers de juiste apparatuur hebben als ze thuis werken. “Het is wettelijk gezien de taak van de werkgever om te zorgen voor een veilige en gezonde thuiswerkplek die voldoet aan de Arbowet”, stelt Jetten. “Wat ons betreft is het ook de verplichting van de werkgever om de juiste apparatuur te plaatsen die ervoor zorgt dat een thuiswerker zijn of haar werk in optima forma kan uitvoeren. Gelukkig denkt het gros van de werkgevers hier hetzelfde over.”

Reageer op dit artikel