artikel

Het Nieuwe Werken? Wat is dat ook al weer?

Organisatie & Strategie

Het Nieuwe Werken? Wat is dat ook al weer?

Het Nieuwe Werken is als term al lang niet nieuw meer. Maar wat houdt het ook al weer precies in? De frequently asked questions op een rij.

Definitie

Bij Het Nieuwe Werken (HNW) gaat het om het flexibiliseren van het werk naar tijd en plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT-oplossingen voor onderlinge communicatie en samenwerking. Daarvoor is nodig een visie op een betere inrichting en bestuur van kenniswerk, door vernieuwing van:

 • mentaliteit kenniswerker en manager
 • managementstijl
 • organisatiestructuur en cultuur
 • fysieke werkplekken

Het oude werken

Het oude werken is gebaseerd op de industriële samenleving, waarin de productie van materiële goederen voorop stond. Medewerkers produceren die goederen binnen een vastgestelde tijdspanne, op een vaste werkplek. Inklokken, uitklokken ? veel controle. Bij het Nieuwe Werken moet er nog steeds worden geproduceerd, maar zijn tijd en plaats van minder belang. Dankzij informatie- en communicatietechnologie (ICT) is HNW al enkele decennia mogelijk.

Het Nieuwe Werken is meer dan af en toe thuis of elders buiten kantoor werken

Desondanks zijn de meeste organisaties nog steeds georganiseerd volgens de principes van het oude werken. Waaruit blijkt dat Het Nieuwe Werken vooral een kwestie is van mentaliteit en organisatiecultuur. Het Nieuwe Werken is dus meer dan af en toe thuis of elders buiten kantoor werken. Voorstanders van HNW zijn ervan overtuigd dat controle op aanwezigheid slechts schijnzekerheid geeft. Bij HNW gaat het erom dat medewerkers hun werk zelf indelen en (min of meer) vrij zijn in het bepalen van tijd en plaats. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de te leveren prestaties.

Voortdurende controle maakt plaats voor vertrouwen in de medewerker, die een grotere verantwoordelijkheid krijgt te dragen. Dat draagt bij aan grotere arbeidsvreugde, betere samenwerking, hogere arbeidsproductiviteit, effectiviteit en kostenbesparing. Synoniemen voor Het Nieuwe Werken: flexibel werken, slim werken, werken 2.0, e-werken, telewerken…

Is iedereen die wel eens thuiswerkt een Nieuwe Werker?

Nee. Van oudsher wordt veel eenvoudig productiewerk thuis verricht. Oud werken dus, maar dan vanuit huis. Het Nieuwe Werken betreft vooral, maar niet alleen kenniswerkers. Er zijn volgens de FNV verschillende soorten thuiswerkers:

 • Freelance telewerker: de medewerker die informatiearbeid verricht in en/of vanuit huis voor verschillende opdrachtgevers.
 • De mobiele telewerker: de medewerker die minimaal tien uur per week niet vanuit huis of op de voornaamste werkplek werkt: bijvoorbeeld op een satellietkantoor of bij de opdrachtgever.
 • De mobiele medewerker: de medewerker die maximaal twee uur per dag thuis werkt bijvoorbeeld voordat deze naar kantoor rijdt of naar een klant gaat.
 • De telethuiswerker: de medewerker die minimaal een werkdag per week voor een thuiswerkgever werkt (dat wil zeggen alleen vanuit huis werkt).
 • De telewerker: de medewerker die thuis werkt voor de werkgever, maar dit werk ook op kantoor kan verrichten (dat wil zeggen vanuit het kantoor werkt). Vaak is dit minimaal 1 werkdag in de week, de ondergrens die de Belastingwet hanteert ten aanzien van ‘belastingvrije’ vergoedingen die het bedrijf mag geven aan werknemers.

Lees ook: Thuiswerken hoog op wensenlijst werknemer

Is het Nieuwe Werken alleen iets voor kenniswerkers?

Nee. Het Nieuwe Werken betreft ook allerlei veranderingen in de organisatie van werk die tegemoet komen aan de wens voor flexibeler werkvormen. Dan kan het ook gaan om bijvoorbeeld een fenomeen als zelfroosteren in de maakindustrie of in de gezondheidszorg.

Hoe zit het met de Arbeidsomstandighedenwet en HNW?

Lastige vraag. In principe gelden de arboregels voor iedereen met een arbeidscontract, dus ook voor de telewerker. Maar die regels zijn lastig toepasbaar op de flexibele kenniswerker. De regelmatige thuiswerker moet over bureaustoel en apparatuur beschikken die aan dezelfde regels voldoen als op kantoor. Maar wat als hij ’s avonds op de bank zijn werkmail checkt? De Arbowetgeving lijkt achterop te lopen. Daar wordt nu aan gewerkt.

Lees ook: Slechts een op tien werknemers is tevreden over werkplek

HNW-deskundige Dick Bijl bepleit minder regels, aangepast op de moderne kenniswerker met zijn laptop op schoot. Op de korte termijn moeten werkgevers goede voorlichting geven over de inrichting van de thuiswerkplek. Maar wel zo dat de werknemer verantwoordelijk is voor het juist gebruik maken van die voorzieningen. Hier een interview met Dick Bijl over dit onderwerp. Tot nu toe is blijft een werkgever risico’s lopen. Vaak wordt verwezen naar een rechtszaak waarbij een werkgever verantwoordelijk werd gesteld voor de RSI die een thuiswerker had opgelopen vanwege fout meubilair.

Wat zijn de voordelen van HNW voor een werkgever?

Bij de invoering van HNW is het niet een kwestie van een knop omdraaien. Er gaat veel aan vooraf. Maar een organisatie die overweegt om met HNW te beginnen kan in elk geval alvast nadenken over een aantal mogelijke positieve gevolgen. Zoals:

 • efficiënte inzet van medewerkers;
 • hogere productiviteit;
 • betere dienstverlening;
 • behoud van personeel door in te spelen op de behoefte aan flexibiliteit;
 • met betere arbeidsomstandigheden extra kans om goed personeel te werven;
 • lager ziekteverzuim;
 • minder kosten voor kantoorruimte door het invoeren van flexplekken;
 • lagere kosten voor energie;
 • innovatie van werkprocessen met ICT-technologie

Is het HNW niet vooral een marketinghype, gevoed door IT-bedrijven en organisatieadviseurs?

Die doen daar zeker hun voordeel mee. Het kan geen kwaad het kaf van het koren te scheiden in het aanbod. Er is een zekere neiging bij adviseurs en leveranciers een nogal rozig beeld te schetsen van nieuwe werkomgevingen waarin de nieuwse technieken en organisatieadviezen worden toegepast. Zie ook de beloftes en talrijke mislukkingen rond bijvoorbeeld de invoering van klantrelatiesystemen (CRM), enterprise resource planning (ERP) en wat dies meer zij.

De discussie over HNW wordt al enkele decennia gevoerd. Hij wordt heviger door de opkomst van een generatie werknemers die is groot geworden met internet, mobiele communicatie en de behoefte om voortdurend connected te zijn. Toepassingen die zij leerden gebruiken in de kring van vrienden en (vage) kennissen. Nu zij aan het werk zijn willen zij als vanzelfsprekend die nieuwe communicatiemiddelen ook gebruiken in de zakelijke omgeving.

Organisatieadvies- bureaus worden niet moe te vertellen dat ICT alleen niet voldoende is voor HNW

Lees ook: ‘Het gedrag maakt Het Nieuwe Werken’

Wat er privé technisch kan moet op het werk minimaal ook kunnen. Grote en kleine ICT-leveranciers spelen in op die behoefte. Organisatieadviesbureaus worden niet moe te vertellen dat ICT alleen niet voldoende is voor HNW. Het is inderdaad verstandig ICT en veranderingen in de organisatie niet los van elkaar in te voeren.

Hoe populair is HNW bij werkgevers?

Die populariteit is nog niet heel groot. Hoewel het binnen de meeste organisaties in principe mogelijk is om voor een deel thuis te werken, wordt dit maar door weinig organisaties (9%) aangemoedigd. De meeste organisaties willen het huidige niveau van thuiswerken dan ook gelijk houden. Dit staat op gespannen voet met de wens van veel medewerkers om (meer) thuis te werken. Aldus Ernst & Young in een ICT Barometer.

Uit een ander onderzoek blijkt dat meer dan 60 procent van ( ondervraagde) ondernemers en ICT/beslissingsnemers heel erg weigerachtig staat tegenover flexibel en mobiel werken. Zij kennen het niet en vrezen dat het bedrijf minder efficiënt en effectief zal gaan werken als werknemers meer vrijheid krijgen en ze minder controle kunnen uitoefenen. Ook de veiligheid van communicatienetwerken is een punt van discussie. Zie ook het door Vodafone gesponsorde Leefritme Kenniscentrum.

Op papier is snel uit te rekenen dat er flink te besparen valt op werkplekken

Bespaart een organisatie geld bij het invoeren van Het Nieuwe Werken?

Een organisatie die serieus met HNW aan de slag wil maakt een goed doortimmerde businesscase. Als daaruit een besparing komt is dat mooi meegenomen, maar ga er niet vanuit, dan kan het altijd nog meevallen. Op papier is snel uit te rekenen dat er flink te besparen valt op werkplekken als voortaan maar voor 60 procent van de werknemers werkplekken worden gecreëerd. Of als er op reiskosten kan worden bespaard door videoconferencing.

Maar als werknemers doodongelukkig worden als ze geen eigen werkplek meer hebben, of als ze niet met het nieuwe gereedschap kunnen omgaan, dan is de kostenbesparing snel teniet gedaan. Een integrale aanpak moet dus uitgangspunt zijn van de businesscase.

Lees ook: Het Nieuwe Werken in balans

Wie moet het initiatief nemen om binnen een organisatie over HNW te beginnen?

HRM, facility management en ICT zijn de afdelingen waarvan initiatieven mogen worden verwacht, liefst in samenwerking met elkaar. Zij kunnen worden gestuurd door het management en vragen van het personeel. Management en personeel hebben als eerste belang bij de invoering van HNW. Het ligt niet onmiddellijk voor de hand dat HRM, facility en ICT meteen de voordelen zien. Een grote meerderheid, zo blijkt uit onderzoek, ziet veel leeuwen en beren op weg naar HNW. De vraag is dus niet eenduidig te beantwoorden.

Krijg ik beter personeel als ik HNW invoer?

Dat is plausibel. De arbeidsmarkt verandert. In tijden van crisis zullen mensen wellicht minder hoge eisen stellen en desnoods in de file willen staan om aan het werk te blijven. Maar aan de crisis komt weer een eind en dan moeten organisaties ook verder. Werkgevers lijken aantrekkelijker voor jonge mensen die zijn opgegroeid met internet en mobiele communicatie. In hun werk willen ze daar ook gebruik van maken. Ze zijn opportunistisch en minder trouw aan een werkgever. Geen 9-5. Privé en werk lopen door elkaar heen. Maar ze willen een goede work-life balance.

Hoe controleert een leidinggevende Nieuwe Werkers?

Bij HNW wordt niet meer gecontroleerd op aanwezigheid. Doordat plaats en tijd niet meer van belang zijn bij de uitvoering van het werk lijkt er een informelere sfeer te ontstaan. Aan de buitenkant is dat ook zo, met de plezierige werkomgevingen, in feite worden de afspraken juist zakelijker.

Lees ook: Het Nieuwe Werken aan de basis van zelforganiserend werken

Die afspraken moeten gaan over meetbare doelstellingen en resultaten. Dat werkt nog het beste door verantwoordelijkheden bij een (project)team te leggen. Teamleden maken onderling afspraken over de voortgang van een project. Het management organiseert regelmatige evaluaties.

Reageer op dit artikel