artikel

Is de term HNW toe aan vervanging?

Organisatie & Strategie

Steeds meer organisaties hebben vormen van Het Nieuwe Werken ingevoerd. Is de term dan nog wel dekkend? Hoe nieuw is het eigenlijk nog? Kortom is de term niet zo’n beetje aan zijn eind gekomen?

Is de term HNW toe aan vervanging?
Nee, zegt 57 procent van de 185 mensen die op Over Het Nieuwe Werken meestemde op deze stelling. Het benadrukt maar weer dat het ter discussie staat, zoals ook duidelijk werd op het landelijke Congres OHNW vorige maand in Nieuwegein. 43 procent vindt dat de term toe is aan vervanging. De meeste reacties op de stelling waren het dan ook vooral ermee eens.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

“De term bestaat al tien jaar en dan is het woord nieuw versleten”, reageerde Bert Rosenboom op de stelling. “Het valt nu in de categorie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame inzetbaarheid. “HNW wordt maatwerk”, stelt Wietske Eveleens. Pieter van der Haak, auteur van het boek Leidinggeven aan de nieuwe werkelijkheid, is het helemaal eens met de stelling en spreekt liever over De Nieuwe Werkelijkheid.  “Dat is meer dan Het Nieuwe Werken. HNW is gewoon een mogelijkheid die er bij hoort.”

Ingeburgerd?

Is HNW nu ingeburgerd? Ja, vindt Elles Meinster: “Of organisaties hebben het geadopteerd en mogelijk gemaakt of ze vinden het nog steeds niet nodig. Er wordt in mijn beleving steeds meer op resultaat gestuurd en niet op aanwezigheid.” HNW is volgens Dymphie Kies inmiddels een term die nauwelijks meer aansluit bij de praktijk.  “Plaats-en tijdonafhankelijk werken is gemeengoed geworden. Privé zijn we dat immers gewend en we verwachten dit ook binnen de werksetting.”

Uitgehold

Volgens Mees de Lind van Wijngaarden is HNW sowieso in de loop der jaren uitgehold als vernieuwing in de werksfeer. “In veel organisaties is het niet of nauwelijks verder gekomen dan het invoeren of het verruimen van thuiswerken in combinatie met flexwerken. Het heeft daarbij dan niet ook geleid tot een cultuur van meer openheid zoals theory U dat voorstaat, met bijbehorende sfeer van vertrouwen, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, wederzijdse betrokkenheid en meer synergie.”

Veel teamleiders en medewerkers zijn volgens De Lind van Wijngaarden blijven hangen in hun oude vertrouwde comfortzone, die nu alleen verder is uitgebreid tot de thuiswerk- en flexplek. “Je kunt dan beter exact benoemen wat de verandering primair behelst: of (meer) flex- en thuiswerken of meer zelfsturing, duurzaam samenwerken, openheid, vertrouwenssfeer. Dit in plaats van een term die bij twee verschillende organisaties tot totaal verschillende sets van waarden en regels kan leiden.”

Meest gebruikte term

Toch is de kleine meerderheid nog voor het behoud van de term. Ferdi Jansen, oprichter Flexpackerz, verwoordt goed waarom. “Hoewel ik van mening ben dat vooral het woord ‘Nieuwe’ na zoveel jaar een beetje oud wordt, is Het Nieuwe Werken en vooral de afkorting HNW nog steeds de meest gebruikte term om uit te leggen dat er een nieuwe manier van werken wordt geïntroduceerd. In welke vorm dan ook. Natuurlijk wordt het te pas en te onpas gebruikt, maar zolang daar discussie over wordt gevoerd, blijft de term HNW in leven.

Daarnaast wordt een nieuwe term niet zomaar geadopteerd door de massa, stelt Jansen. “Googlen was ook niet in een dag toegevoegd aan ons dagelijkse vocabulaire. Tenzij een invloedrijk bedrijf een of andere hippe term introduceert, denk ik dat HNW voorlopig nog de boventoon zal voeren. Een andere optie is om een bestaande Engelse term te gebruiken zoals flexible, mobile of remote working, maar die dekken slechts een deel van de lading. Wat dat betreft ben ik het eens met Mees de Lind van Wijngaarden dat je onderdelen van HNW beter exact kan benoemen in plaats van het containerbegrip overal op te plakken.”

Reageer op dit artikel