artikel

Millennial wil eigen werkuren bepalen

Organisatie & Strategie

Meer dan de helft van de millennials vindt de mogelijkheid om de eigen werkuren te kunnen bepalen belangrijk tot zeer belangrijk bij de start van een nieuwe baan.

Millennial wil eigen werkuren bepalen

Als ze moeten kiezen, kiezen de meeste millennials liever voor flexibiliteit dan voor sociale zekerheid. Onderzoeksbureau Motivaction concludeert dat na onderzoek onder ruim duizend werknemers die geboren zijn bussen 1980 en 2000. Wanneer millennials gevraagd wordt aan te geven welke factoren de meeste invloed hebben bij hun keuze voor een bepaald bedrijf, dan geeft 39 procent van hen aan dat de mogelijkheid om hun uren flexibel in te delen de meeste invloed heeft op de keuze voor een bepaald bedrijf. 30 procent geeft aan dat het aanbod van sociale voorzieningen invloed heeft. Bij de keuze voor een specifieke baan geeft 54 procent aan dat het belangrijk tot zeer belangrijk is om eigen werkuren te kunnen kiezen.

Flexibiliteit

Flexibiliteit staat verder hoger op de agenda bij de keuze voor een bijbaan dan bij een fulltime baan, wanneer respondenten gevraagd wordt naar hun voorkeuren. Bij de keuze voor een bijbaan vinden millennials de locatie (46 procent), goede verdiensten (46 procent), leuk en afwisselend werk (35 procent) en flexibel werkschema (33 procent) het meest belangrijk.

Bij de keuze voor een ideale baan staan de verdiensten en een de goede balans tussen werk en privé hoger op de agenda.

De stad versus regio

Opvallend is dat bij het zoeken van een bijbaan in de grote stad het hebben van een flexibel werkschema hoger wordt gewaardeerd (39 procent) versus overall (33 procent). Als we specifiek kijken naar millennials in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dan vinden zij een flexibel werkschema (44 procent) en goede verdiensten (47 procent) het belangrijkste bij het kiezen van een bijbaan. Ook bij de keuze om bij een bepaald bedrijf te gaan werken, heeft de mogelijkheid om je uren zelf flexibel in te delen de grootste invloed (47 procent) op mensen in die drie steden. Vooral in grote steden is men erin geïnteresseerd om voor een platformbedrijf te werken (56 procent), wellicht door de zichtbaarheid van platformbedrijven in steden zoals Haarlem, Delft, Tilburg en Arnhem.

Voor 63 procent (versus 54 procent overall) van de respondenten uit kleine steden is de mogelijkheid om eigen werkuren te kiezen belangrijk of zeer belangrijk. Bij de ideale baan in een dorp is vooral de balans tussen werk en privé belangrijk (41 procent, versus 33 procent overall).

Impact technologie op werk

31 procent van alle respondenten vindt dat technologie een positieve impact heeft op werk. Opvallend is dat significant meer werkende Millenials denken dat technologie een positieve impact heeft op werk, dan de mensen die nog nooit gewerkt hebben (57 procent van de mensen die parttime werken versus 18 procent van de mensen die nooit gewerkt hebben). Mogelijk speelt de (positieve) ervaring met de inzet van technologie daarbij een rol. Bij de vraag of men het eens is met stelling dat de inzet van technologie werkmogelijkheden creëert, is in grote steden 42 procent het eens of zeer eens – in een dorp is dat 34 procent.

Reageer op dit artikel