artikel

Hoe een bedrijfskundige blik HR verder helpt

Organisatie & Strategie

Maakt uw HR-organisatie deel uit van het secondaire of het tertiaire proces? En als u nu twijfelt: zou de directie uw werkzaamheden ook gemakkelijk kunnen inkopen bij een derde partij? Luidt het antwoord bevestigend, dan bekijkt u uw vakgebied waarschijnlijk niet met een bedrijfskundige bril.

Hoe een bedrijfskundige blik HR verder helpt

Een nijpend tekort aan adjunct-directeuren. Voor veel basisscholen in de regio vormde het een plotseling opdoemend probleem. Maar één school had er geen last van; die kon die adjunct-directeuren wél inzetten. Want hier had de HR-medewerker het probleem zien aankomen. De vergrijzing in de regio was enorm, en dus had ze intern personeel geselecteerd en opgeleid.

Strategische HRM

Dat is precies wat hoogleraar Psychologie Jaap van Muijen bedoelt met strategische HRM. “De HR-medewerker daar had naar haar vakgebied gekeken vanuit een bedrijfsbril. Ze had geanalyseerd welke macro-ontwikkelingen er allemaal op de organisatie af zouden komen. En daarmee had ze haar vakgebied als een ware opgewaardeerd: dat hoort nu niet meer tot het tertiaire proces, maar tot het secondaire.”

Lees ook: Strategische personeelsplanning: de stappen en de opbrengst

Dat is volgens hem een belangrijk verschil. “Het secondaire proces versterkt direct het primaire, en is daardoor moeilijk te vervangen. Die HR-medewerker van die basisschool beschikte over grote kennis van de organisatie, en ook van de omgeving waarin die organisatie functioneerde. Dat koop je niet 123 in. Anders ligt dat met het tertiaire proces. Dat kan wél makkelijk worden ingekocht. Denk bijvoorbeeld aan de postkamer.”


Boeken van Jaap van Muijen


Politiek-strategische bril

Politiek-strategische HRM dus. HR moet zich afvragen wat er de komende jaren op je organisatie afkomt? En daarbij hanteren ze het best een brede blik. “Je moet met allerlei zaken rekening houden”, zegt Van Muijen. “Bijvoorbeeld met de politiek. Die spendeert de ene keer wél geld aan kinderopvang, maar die bijdrage kan ook opeens weer worden ingetrokken. Als jij als HR-medewerker in die branche werkt, krijg je daar natuurlijk mee te maken: het ene jaar heb je veel meer klanten dan het volgende.”

Lees ook: ‘Strategische personeelsplanning stimuleert ook de teamvorming’

En als je de toekomst van je organisatie scherp wil krijgen, moet je ook kijken naar ontwikkelingen op het gebied van het milieu. “Stel dat je je bedrijf hebt in de binnenstad van Amsterdam”, zegt Van Muijen. “Dan kun je natuurlijk wachten tot het moment dat de milieuwetgeving wordt aangescherpt, en dat je de stad alleen nog maar in komt met elektrische auto’s. Maar op dat moment ben je te laat, want dan heb je al een probleem. Je klanten kunnen immers niet meer langskomen, en hetzelfde geldt voor je medewerkers. Daar moet je dus ruim van tevoren op anticiperen.”

Technologie

Technologie En ten slotte zijn er natuurlijk de ontwikkelingen op het gebied van de technologie. Ook die zijn volgens Van Muijen voor een deel te voorspellen. “Neem de woningbouwcorporaties. Sommige daarvan specialiseren zich in het verhuren van slimme huizen. Die huizen beschikken bijvoorbeeld over valtechnieken, sensoren die meten of de bewoner op de grond ligt. Andere corporaties zullen waarschijnlijk volgen, en die moeten daar nu al rekening mee houden bij de selectie van hun personeel. Dat moet waarschijnlijk veel intensiever gaan samenwerken met thuiszorg.”

Van Muijen waarschuwt

Anticiperen dus – maar een waarschuwing aan HR is op zijn plaats. Als je anticipeert, anticipeert dan inderdaad op de toekomst en niet op het verleden. “Tijdens de financiële crisis hoorden we veel verhalen over leiders die hun ego niet konden beteugelen”, zegt Van Muijen. “En dus zag je opeens een sterke aandacht voor dienend leiderschap. Daar werden de managers ook op geselecteerd. Dat klinkt goed, maar houd er rekening mee dat je in de toekomst ook te maken kunt krijgen met een andere visie. Want die nadruk op dienend leiderschap zie je voornamelijk in landen als Nederland. Wat gebeurt er als je bedrijf de komende jaren snel gaat groeien, als het zijn dienstverlening ook uitbreidt naar landen als China? Dan kun je misschien beter managers opleiden die én de taal spreken en ook leidinggeven op een meer directieve manier.”

Bent u geïnteresseerd in modellen en theorieën om HR om uw eigen vakgebied te bekijken met een bedrijfskundige bril? Tijdens de 6-daagse collegereeks HR Strategie verzorgt Jaap van Muijen het college ‘HR leiderschapsstrategie, toekomstige leiderschapstrends en de rol van HR’.

Meer informatie: de collegereeks HR Strategie

Reageer op dit artikel