blog

Word eens wakker, politiek!

Organisatie & Strategie

Word eens wakker, politiek!

Het gaat goed met de werkgelegenheid. De werkloosheid daalt in hoog tempo, het aantal vacatures stijgt sterk en de prognoses van het UWV voor 2017 zijn zeer optimistisch. Dit geldt voor de gehele economie, met uitzondering van de financiële dienstverlening en het openbaar bestuur.

Neem de bouw. Na jaren van malaise is de sector definitief uit het crisisdal gekropen. En dat is ook te merken in de werkgelegenheid. Tussen 2008 en 2014 verdwenen hier honderdduizend (!) banen, twintig procent van het totaal. Noodgedwongen begonnen veel bouwvakkers voor zichzelf en lieten zij zich inhuren door de bouwbedrijven die nog wel werk hadden. Niet zelden was dat het bedrijf waar zij ontslagen waren, veelal tegen een lager inkomen dan voorheen en bijna altijd zonder pensioenopbouw en sociale zekerheid. Je kunt het de werkgevers niet kwalijk nemen: het was pompen of verzuipen. Voor de nieuwe zzp’ers gold dat zij weinig keus hadden: er moest wel brood op de plank. Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat werkgevers nu weer personeel in dienst nemen, en zelfs vaste contracten durven aan te bieden. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn goed. Dan kan je goede vaklieden maar beter aan je binden. Daar komt bij dat zzp’ers nu hogere tarieven kunnen vragen. Zij hebben het werk immers voor het uitzoeken. Aan alle kanten – arbeidsmarkt, inkoop- en afzetmarkt – zien we elementaire wetten van vraag en aanbod werken.

Het is echter niet te verwachten dat hiermee een einde komt aan de flexibilisering van arbeid. Bouwbedrijven hebben ervaren hoeveel flexibiliteit zij hebben door te werken met ‘los’ personeel. De vaste contracten zullen beperkt blijven tot de schaarse arbeid, de beste vaklieden en specialisten. Uit de prognose van het UWV blijkt dat de groei in werkgelegenheid vooral te vinden zal zijn in de flexibele arbeid: uitzendkrachten, tijdelijke contracten en zzp’ers. De polarisatie op de arbeidsmarkt neemt daardoor toe. Door automatisering zal dat alleen maar sterker worden. In veel partijprogramma’s voor de komende Tweedekamerverkiezingen is polarisatie in de samenleving een hoofdthema. De polarisatie op de arbeidsmarkt is dat niet. Ten onrechte. Politiek, word eens wakker!

Willem de Lange schrijft op pwnet.nl iedere maand een column over een actueel onderwerp.

Reageer op dit artikel