blog

HR als kartrekker van een agile transformatie

Organisatie & Strategie

HR als kartrekker van een agile transformatie

Veel organisaties werken tegenwoordig op een agile manier. Dat kan in projecten met Scrum, in zelforganiserende teams met Agile Portfolio Management, maar steeds vaker zie je dat organisaties als geheel de agile filosofie omarmen: enterprise agility, noemen we dat. In deze blog laat ik je zien waarom HR in deze transformatie de ideale, zelfs onmisbare, kartrekker is.

De afgelopen jaren heeft Agile zich sterk ontwikkeld. Was tien jaar geleden nog vrijwel niemand buiten de IT bekend met de begrippen Agile en Scrum, tegenwoordig heeft vrijwel iedereen er van gehoord. Agile heeft breed voet aan de grond gekregen. Het omarmen van de agile filosofie in je organisatie zorgt ervoor dat je sneller kan inspelen op en je sneller kan aanpassen aan de veranderende behoeften van je klant en de veranderingen in de markt en in technologie.

Complexiteit van veranderingen

In de praktijk zien we dat kleine en middelgrote organisaties de transformatie naar een wendbare organisatie makkelijker maken dan de wat grotere organisaties. Hoe groter de organisatie, hoe meer complex het transformatievraagstuk wordt. Dit is het gevolg van de verschillende systemen, processen en structuren, ook aan de culturele kant van de organisatie. Met deze complexiteit is veranderen van en door de gehele organisatie niet zo easy-peasy. Je kan beginnen met een team of een afdeling. Op een zeker moment kom je echter een kantelpunt tegen waar je keihard tegen de beperkingen van die systemen, processen en structuren aanloopt.

HR gaat dwars door structuren

Er is gelukkig één afdeling die dwars door de systemen, processen en structuren kan gaan (en soms al gaat). Eén afdeling die alle andere afdelingen aangaat en die alle afdelingen ondersteunt. Je raadt het al: HR. De afdeling die zich bezighoudt met onderwerpen die impact hebben op de gehele organisatie. Denk hierbij aan: leiderschapsprogramma’s en -ontwikkeling, engagement en retentie van medewerkers, leer- en ontwikkelprogramma’s, recruitment, beloningsstrategie en organisatie-inrichting. Het zijn juist deze onderwerpen die ervoor kunnen zorgen dat een agile transformatie slaagt of faalt.

Ideale plek in de organisatie

HR wordt nog te vaak gezien als kostenpost en administratieve afdeling. Maar HR gaat over mensen en hun relaties en over de omgeving waarin die mensen werken en leven. HR heeft de ideale plek in de organisatie om de systemen, processen en structuren op zo’n manier te veranderen dat de medewerkers worden ondersteund in hun optimale doel om elke dag waarde toe te voegen voor de klant.

Klantwaarde centraal

Als HR ervoor kiest om die organisatie-brede onderwerpen zo in te richten dat het toevoegen van klantwaarde centraal staat – in plaats van het voldoen aan regeltjes – dan kan zij acteren als kartrekker van een agile transformatie zoals geen ander dat kan. De vraag is vervolgens; hoe?

Daar is helaas geen eenduidig antwoord op. Het hangt echt af van jouw organisatie: waar staat ze voor en waar wil ze heen?. Daar begint het vaak; wat is de purpose van de organisatie? En linken daar de purposes van de afdelingen en sequentieel de teams ook aan? Er ligt een prachtige rol voor HR om teams te ondersteunen in het ontwikkelen van die purpose.

Experimenteer

Wat heeft jouw organisatie vervolgens nodig? Vraagt het een ander type leiderschap dat in lijn ligt met de agile filosofie? We zien in de praktijk dat er veel aandacht is voor dienend- of coachend leiderschap en dat leiderschap verschuift van controle naar coaching en kaderstellend werken. Misschien ligt voor jouw organisatie de eerste stap wel in het proeven aan agile werkwijzen op de HR afdeling zelf. Wat je overwegingen ook zijn, of wat ook je vertrekpunt ook is; begin! Experimenteer, vraag om feedback en breng steeds kleine verbeteringen aan. Zo ontdek je op een wendbare wijze jullie enterprise agility.

Tip! Is dit nog net iets te spannend? Er is veel inspiratie te vinden! Bekijk deze video over Agile HR eens.

 

Auteur Willemijn Boskma is agile coach en organisatieadviseur bij Scrum Company

Reageer op dit artikel