blog

Waarom komen zo weinig verandertrajecten écht van de grond?

Organisatie & Strategie

Het afgelopen jaar gaf een derde van de Nederlandse bedrijven maar liefst 100.000 tot 500.000 euro uit aan transformatiestrategieën. Dat deze bedragen er niet om liegen is best begrijpelijk, het is tegenwoordig immers niet eenvoudig om de technologische- en marktontwikkelingen bij te benen. Maar zijn de projecten ook daadwerkelijk al het geld waard?

Waarom komen zo weinig verandertrajecten écht van de grond?

Celonis stelde deze vraag in een onderzoek onder C-level beslissers en bedrijfsanalisten. Het resultaat is best schokkend te noemen; meer dan de helft gaf aan dat hun bedrijfstransformatie een verspilling van tijd is geweest. Er gaat ergens dus iets goed mis.

De druk om te veranderen

Managers voelen de druk om zo snel mogelijk resultaat te boeken. Daarom gaan ze vaak halsoverkop aan de slag. Hierdoor worden belangrijke stappen overgeslagen met als resultaat dat projecten achteraf niet succesvol blijken te zijn. Dat veel directieleden vinden dat verbeterinitiatieven niet het gewenste resultaat opleveren is niet verwonderlijk. De helft geeft namelijk toe dat ze hun verbeterdoelen niet doorvertalen in concrete acties, omdat ze niet goed weten waar de pijnpunten zitten.

Wat organisaties vaak niet weten, is dat dit probleem eenvoudig op te lossen is. Een deel van de oplossing ligt namelijk in de schat aan data waar bedrijven op zitten. Er zijn technologieën op de markt beschikbaar waarmee organisaties vanaf afstand inzicht hebben in de bedrijfsprocessen. Door de interne processen in de schijnwerpers te zetten en te analyseren wat er in real-time gebeurt, kunnen bedrijven hun werknemers mobiliseren om hun manier van werken te veranderen en zo de efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

Het ‘waarom’

Naast het weten ‘waar’ het misgaat, is het ‘waarom’ zeer relevant. Waarom worden bepaalde taken in je proces overgeslagen? Of slecht uitgevoerd? Deze vraag kunnen leidinggevenden eigenlijk alleen beantwoorden als ze hun kantoor verruilen voor de werkvloer en het gesprek aangaan met medewerkers. Deze bottum-up aanpak blijkt volgens het onderzoek in veel organisaties een flinke uitdaging en HR kan hierbij een cruciale en faciliterende rol vervullen.

Lees ook: 5 stappen naar een echte cultuurverandering

De grootste uitdaging voor HR ligt vooral in het dichten van de kloof tussen degenen die veranderstrategieën ontwikkelen – adviseurs en het middenmanagement – en degenen die deze uitvoeren, de mensen op de vloer. Het lijkt alsof wordt vergeten dat medewerkers die zich direct met het primaire proces bezighouden, veel waardevolle informatie hebben over de verbeterpunten binnen dit proces. Hoe moet deze kloof worden gedicht?

Aanpassingsvermogen

Een verandertraject binnen een organisatie vraag dikwijls veel van het aanpassingsvermogen van personeel; voor een deel van hen heeft dit immers grote gevolgen voor hun werkzaamheden. Weerstand treedt dan ook voornamelijk op wanneer bedrijven veranderingen doorvoeren maar deze niet goed communiceren richting werknemers. Als dit proces niet vloeiend verloopt, schaadt dit de moraal en de productiviteit. Personeel voelt zich dan niet gehoord en begrepen. Het gevolg; de kloof wordt vergroot.

Lees ook: Jildau Piena (DNB): ‘Wij zijn als HR nog echt van het menselijk contact’

Om die reden moet de HR-afdeling de focus leggen op het vergemakkelijken van het transformatieproces voor het personeel. Om dit te bewerkstelligen is het raadzaam om het belang van verandertrajecten te benadrukken. Van meet af aan moeten alle medewerkers de visie begrijpen en snappen waarom is gekozen voor een bepaald strategisch pad. Keuzes onderbouwen met inzichten verkregen uit real-time data kan hierbij helpen. Plan bijeenkomsten met het personeel waarbij de mogelijkheid wordt geboden om vragen te stellen en verduidelijk naar wie de medewerkers kunnen stappen wanneer er zorgen zijn. Een bijeenkomst is ook het ideale moment om je werknemer om input te vragen. Wat kan volgens hen beter en waar lopen ze in de praktijk wellicht tegenaan?

Succes

Voor een succesvolle bedrijfstransformatie moeten bedrijven dus rekening houden met twee belangrijke uitdagingen: het opzetten van een goed met data onderbouwd plan en het creëren van een cultuur rondom dit initiatief dat ervoor zorgt dat medewerkers het plan omarmen, begrijpen en erover meedenken. Op die manier wordt de kloof gedicht. Een verandertraject kan immers nooit succesvol zijn als het enkel een top-down aanpak is; om te slagen moet iedereen in dezelfde richting roeien.

Alex Lethen, RVP Benelux bij Celonis

Laat je inspireren tijdens het congres HR Organisatieveranderingen op 31 oktober in Baarn. Met als key note sprekers Ralph Knegtmans en Lidewey van der Sluis & maar liefst drie best practices. Bekijk hier het programma.

Reageer op dit artikel