nieuws

Achter elke topmanager staat een sterke P&O’er

Organisatie & Strategie

Achter elke topmanager staat een sterke P&O’er

Organisaties met veel topmanagement hebben een 30 procent grotere P&O-afdeling dan andere bedrijven.

De organisaties waarbij meer dan 5 procent van de medewerkers tot het topmanagement behoort, breken dus met de trend van de krimpende HR-afdelingen. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot.

Uit trendanalyses van Berenschot blijkt dat HR-afdelingen in de laatste tien jaar met gemiddeld 20 procent in omvang zijn gedaald. In 2012 hebben organisaties gemiddeld 1 HR-medewerker op 75 medewerkers; in 2002 was dit nog 1 op 58. Berenschot geeft daar een tweetal redenen voor: door het verbeteren en automatiseren van HR-processen zijn minder P&O’ers nodig, en in het kader van integraal management hebben managers meer personeelstaken op zich genomen.

Worden deze cijfers uitgesplitst naar organisaties met veel of weinig topmanagement, dan is het beeld anders. Uit het onderzoek van Berenschot blijkt namelijk dat organisaties waarvan meer dan 5 procent van het personeelsbestand bestaat uit topmanagement, er 1 HR-medewerker op 65 medewerkers is. Bij organisaties die minder dan 1,5 procent topmanagement hebben, is dit 1 op 95.

Dat bedrijven met veel topmanagement tegen de trend ingaan, is volgens Berenschot niet per se gunstig.  Blijkbaar leidt topmanagement tot meer vraag naar HR-diensten,” concludeert organisatieadviseur Christiaan Gort van Berenschot. “Topmanagers die de efficiëntie van HR verder willen vergroten, moeten hierdoor ook kritisch naar hun eigen rol kijken.”

Gort pleit in dit verband voor verbreding van de rol van het topmanagement. “Door HR als organisatiebrede portefeuille te benoemen vindt een eenduidiger sturing van HR plaats, waardoor deze afdeling efficiënter kan werken. Personeelsbeleid wordt dan niet meer op het niveau van de verschillende organisatieonderdelen ontwikkeld. Bij deze topstructuur heeft het topmanagement voldoende aan een kleine en hoogwaardige HR-staf.”

Reageer op dit artikel