nieuws

Snijden in HR-kosten levert hoge rekening op

Organisatie & Strategie

Snijden in HR-kosten levert hoge rekening op

Organisaties met relatief kleine HR-afdelingen investeren minder in het opleiden van medewerkers en hebben een significant hoger ziekteverzuim en personeelsverloop.

Dat concludeert organisatieadviesbureau Berenschot in het rapport ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement‘.

Binnen de categorie waarbij een HR medewerker 125 medewerkers bedient investeren organisaties 40 procent minder in de ontwikkeling van hun medewerkers en ligt het ziekteverzuim met 4,5 procent ruim boven het gemiddelde.

Door een reductie van één procent verzuim kan een gemiddeld bedrijf al snel een halve ton per jaar aan kosten besparen. Voor een multinational zelfs een miljoen per jaar. “Dit is slechts een zeer beperkte indicator van de invloed van HR,” zegt onderzoeker Hella Sylva van Berenschot. “Diverse onderzoeken tonen aan dat meer aandacht voor personeel leidt tot betere organisatieresultaten.”

Budgetverlaging op het gebied van personeelsbeleid heeft volgens de onderzoekers wellicht als oorzaak dat HR-afdelingen onvoldoende in staat zijn om hun toegevoegde waarde financieel inzichtelijk te maken. “Door de specifieke resultaten van HR beter meetbaar en uitlegbaar te maken voor de eigen organisatie, zal HR niet enkel als kostenpost worden gezien, maar als logische investering,” vult Johan van Dam van Berenschot aan.

Reageer op dit artikel