nieuws

‘WW flexwerkers in stilte versoberd’

Organisatie & Strategie

‘WW flexwerkers in stilte versoberd’

Er komt steeds meer kritiek op de versobering van de werkloosheidsuitkering voor seizoenswerkers en flexwerkers.

Dit bericht de Volkskrant maandag, die stelt dat de versobering per 1 juli in stilte is uitgevoerd. “Dit is het gevolg van een ingreep van minister Asscher van Socaile Zaken. Hij heeft de manier waarop de werkloosheidsuitkering wordt berekend per 1 julie veranderd. Zo’n wijziging hoeft hij niet aan de Tweede Kamer voor te leggen, maar wordt alleen in het Staatsblad gepubliceerd. De gevolgen van de wijziging, die 26 pagina’s beslaat, zijn daardoor iedereen ontgaan”, stelt de krant. “In de Tweede Kamer is verontwaardigd gereageerd nu de eerste klachten binnenkomen van werklozen die een veel lagere uitkering krijgen.”

CNV over WW-uitkering

De wijziging is echter niet geheel onopgemerkt gebleven, zoals de krant suggereert. Half juli trok het CNV al bij het ministerie aan de bel over het nieuwe dagloonbesluit. Het dagloon  is het gemiddeld verdiende loon per dag waarover de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend. Voor 1 juli werd het dagloon gebaseerd op het loon  in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid, gedeeld door het aantal gewerkte dagen. “Als er niet het gehele jaar was gewerkt, telden alleen de daadwerkelijk gewerkte dagen bij de laatste werkgever voor de berekening van de WW hoogte. Maar vanaf 1 juli wordt het loon van het jaar voorafgaand aan de WW gedeeld door het totaal aantal werkdagen in een jaar (261), ongeacht of er nu wel of niet het hele jaar is gewerkt. Dit betekent een veel lager gemiddeld dagloon en dus een veel lagere basis voor een WW-uitkering”, constateerde de vakbond die pleitte voor een reparatie van de berekening van het WW-dagloon.

Op 20 augustus heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de constatering van het CNV dat de WW voortaan een onderscheid maakt tussen mensen. Hij noemt het onderscheid billijk. “Kort gezegd komt het erop neer dat het niet te rechtvaardigen valt dat zij een hoger dagloon kunnen hebben dan werknemers die langer hebben gewerkt, in totaal meer hebben verdiend en voor wie meer premie is afgedragen. Wat de gevolgen zijn voor seizoenarbeiders valt niet in algemene zin aan te geven, want dat is sterk afhankelijk van de vraag hoe lang zij hebben gewerkt en wat zij hebben verdiend voordat zij hun seizoenarbeid aanvingen”, aldus de minister in de brief.

Lees ook: CNV fel tegen korten WW flexwerkers

Debat over dagloonbesluit

Limmen toonde zich niet tevreden met de uitleg en riep de Tweede Kamer op om na het zomerreces een “stevig debat” te voeren over het dagloonbesluit. Dat lijkt nu dus in gang gezet te zijn. Kamerleden Roos Vermeij (PvdA) en Steven van Weyenberg (D66) hebben kritische vragen gesteld. Minister Asscher heeft de toezegging gedaan nog eens naar de negatieve effecten te kijken, meldt de Volkskrant. “De SP heeft een debat over de ingreep gevraagd.”

 

 

Reageer op dit artikel