nieuws

Nieuw boek over De High Performance Organisatie

Organisatie & Strategie

Nieuw boek over De High Performance Organisatie

Op 22 februari verschijnt het boek De High Performance Organisatie: leiderschap, strategie, beleid en cultuur van Jan D. den Breejen. Het boek geeft u een integraal bedrijfskundig- en leiderschapskader voor het vernieuwen van de organisatiestrategie, innovatie van de dienstverlening en het wendbaar en ‘merk-waardig’ maken van de medewerkers en de organisatie.

de noodzaak tot transformatie

Organisaties hebben grote moeite met de razendsnel veranderende markt, nieuwe technologie en de hoge verwachtingen van klanten en burgers. Uit onderzoek onder Europese ceo’s en HR-directors blijkt dat bij ca. 75 procent van de organisaties de ontwikkelingen sneller gaan dan het leer- en aanpassingsvermogen. Het duurzaam succesvol maken van de organisatie gaat meestal niet over disruptie maar om vernieuwing en transformatie, betoogt Jan-Dirk den Breejen in de vernieuwde editie van zijn standaardwerk De High Performance Organisatie: leiderschap, strategie, beleid en cultuur (Vakmedianet, 2017).

In het boek zijn cases van PostNL, ING, de Luchtmobiele Brigade en Coolblue opgenomen. Enerzijds gaat de auteur ervan uit dat actuele kennis van bedrijfskunde en psychologie een must is en reikt hij deze aan. Anderzijds geeft hij aan dat modieuze maar eenzijdige managementconcepten zoals zelfsturende teams, agile en lean in de praktijk niet geschikt zijn gebleken als standaardaanpak om de kloof tussen ambitie en huidige situatie te dichten.

de kracht van inzicht

Het boek geeft een integraal bedrijfskundig- en leiderschapskader voor het vernieuwen van de organisatiestrategie, innovatie van de dienstverlening en het wendbaar en ‘merk-waardig’ maken van de medewerkers en de organisatie. Zulke thema’s zijn complex: veel spelers en in- en externe factoren beïnvloeden het krachtenveld. Dit maakt de vraagstukken zowel complex als moeilijk oplosbaar. Tegelijkertijd is het dringend, dus worden er brandjes geblust en symptomen bestreden. Het vertrouwde veranderrepertoire schiet hier tekort. De confrontatie met de realiteit en de lange termijn is lastig. Om dat te doorbreken en tot een hoge return on development te komen, is een dieper inzicht nodig. En leiders die de complexiteit van de snel veranderende werkelijkheid samen met de medewerkers willen verkennen.

de hele olifant

De auteur doet sinds 2004 wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken van High Performance Organisaties (HPO’s). Vanuit de praktijk heeft hij ervaren dat de feiten, bezonken managementkennis, een ontvankelijke, waardenvrije mindset en cocreatie de beste kans op een doorbraak-inzicht en duurzame oplossingen geeft.

De lezer wordt op het spoor gezet om samen met collega’s een bedrijfseigen ‘model’  en veranderaanpak te ontwikkelen. Onder het motto ‘De beste koks koken met principes en doen hun voordeel met recepten’ beschrijft Den Breejen de principes van cocreatie binnen het wetenschappelijke framework van de High Performance Organisatie (systeemdenken, sensemaking, participatie en zelfmanagement, action learning, LSI, 70:20:10, sociale innovatie). Het betrekken van alle bij een vraagstuk betrokken groepen (afdelingen, klanten, businesspartners) zorgt voor draagvlak en maakt een integraal beeld – de ‘hele olifant’ – mogelijk.

High Performance Organisatie

direct aan de slag

Om de koper van het boek in staat te stellen direct aan de slag te gaan met de inhoud van het boek kan deze voor zijn organisatie eenmalig gratis gebruikmaken van de bijbehorende High Performance Organisatie-Scan. Hiermee komen alle feiten objectief op tafel.

Wat anderen zeggen over het boek

De inhoud van dit praktische boek stimuleert managers en medewerkers om ruimte te creëren voor zelfsturing en creativiteit. Het maakt aannemelijk dat werkleertrajecten op die wijze opgezet, de doelen, de performance en het concurrentievermogen van de onderneming ondersteunen.

Prof. dr. Joseph W.M. Kessels, hoogleraar Human Resource Development, Universiteit Twente.

Over de auteur

Drs. Jan D. den Breejen MBE, CM (1963) is consultant voor strategie & organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen /Schouten Global. Hij doet sinds 2004 wetenschappelijk onderzoek naar succesfactoren voor de High Performance Organisatie  (HPO) en een stimulerend leer- en innovatieklimaat.

Bestel het boek De High Performance Organisatie.

Tevens wordt op dinsdag 7 maart een boekenborrel georganiseerd. Daar zal Kees Matthijssen van de Luchtmobiele Brigade het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen.

Den Breejen

Reageer op dit artikel